Tajemná kamenná hlava v Guatemale

Příběh této kamenné hlavy začíná v roce 1987. Právník Oscar Padilla Rafael Lara, známý ufolog a konspirační teoretik, autor Enciclopedia ufológica de Guatemala (1999) – publikoval v časopise Ancient Astronaut Society Ancient Skies článek o kamenné hlavě. Podle tohoto jeho článku dostal o rok dříve fotografii velké kamenné hlavy od jistého guatemalského statkáře, který bohužel zemřel dříve, než mu stačil sdělit polohu této sochy. Fotografie byla údajně pořízena už v roce 1950.

Problém propadlých kontinentů

Jednoduše řečeno, kontinenty nevystupují a nezapadají do oceánů; jsou složeny z tektonických desek, pohybující se po Zemi velmi pomalu a v různých směrech. Jak se pohybují a naráží na sebe, způsobují zemětřesení a tvorbu pohoří.

Lemuria

V roce 1860 geolog William T. Blanford (1832-1905) (1) navrhl, že existoval neznámý kontinent (nebo "pevninský most", jak jsou nyní nazývány ponořené země spojující dvě zemské pevniny) v jižním Indickém oceánu. Pro Blanforda to byl způsob, jak vysvětlit přítomnost identických permských skal v Jižní Africe a Gondwaně (v jižní Indii).

Kritický pohľad na „MYSTÉRIUM ORIÓNA“

Určite je zaujímavé pozrieť sa na vec i ›› z druhej strany, viď naša špecializovaná rubrika... pozn. red.
Mystérium Orióna, ktorú napísali Robert Bauval a Adrian Gilbert, predpokladá, že mnohé, ak nie všetky z pyramíd v Gíze, boli koncipované ako súčasť jednotného dizajnu, ktorý sa snažil zmapovať „Duat," alebo nebesá, a špecifickú konšteláciu Orióna a Hyád, na planinách Gízy.

Stránky

Top