Samčí drama

V pohádkách vystupují zlé čarodějnice nebo ježibaby, v našem příběhu je to manželka a terapeutka. I když neznáme skutečnou situaci a musíme ji přijmout v jednostranném tendenčním obraze, vydejme se hledat to, co má náš krátký příběh společného s námi ostatními muži. Možná nám pomůže rozkrýt mnohé z toho, co se nás dotýká a s čím si mnohdy nevíme rady.

Na koho by sa malo podobať dieťatko?

Principiálne je to jasné: na otca alebo matku. A zároveň možno povedať, že na oboch. Ale čo si pomyslí muž, ak neočakávane rozozná u svojho novonarodeného dieťaťa črty domorodca z Afriky, s ktorým sa jeho žena učila pred dvomi rokmi na tej istej univerzite? Odpoveď na otázku dal ruský vedec, doktor biológie, akademik Ruskej akadémie vied medicínsko-technických vied Peter Gariajev, ktorý sa zaoberá výskumom zvláštností stavby dezoxiribonukleovej kyseliny (DNA).

Polygamie jako jeden z mechanizmů evoluce druhu Homo sapiens sapiens

Nyní je čas, aby se čtenář rozhodl, v jakém je egregoru. Dnes mnohé ovládá egregor města, ale o tom řeč není. Autor má na mysli ideologii. Věc je v tom, že kromě křesťanství se v současné době obnovil egregor primitivního pohanství. Vytvořili ho rodnověrci a jim blízké pohanské proudy. Žije a vzkvétá i egregor inglingů, také pohanský, ale po svém. Jedni i druzí utvrzují, že to oni vycházejí ze skutečných kořenů. Ve skutečnosti je všechno trochu jinak.

Stránky

Top