►SPRÁVY CEZ OKNO č. 8

Prof. Staněk: ARCHITEKTÚRA BUDÚCNOSTI

“Technologický, spoločenský a prírodný zlom súčasnej spoločnosti”

Prednášku sme natočili na medzinárodnej konferencii ENERGIA ŽIVOTA 2. 4. 2016 v Bratislave.

Nenechajte so sebou manipulovať

Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné. Čím sme pasívnejší a odovzdanejší čím viac dbáme iba na blaho iných, tým skôr môžeme podľahnúť manipulácii. Uvedomte si, že ak budete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj iní.

Stránky

Top