Najšokujúcejšie posolstvá SKRYTEJ reklamy

Tajomstvá podprahovej reklamy boli odhalené už dávno, no napriek tomu stále funguje dokonale. Núti nás robiť veci, ktoré robiť v skutočnosti nechceme a kupovať produkty, ktoré nepotrebujeme. Vyhýbate sa v televízii reklamným brejkom? Dobre robíte, no produkt, ktorý si vás vymedzí, ako cieľovú skupinu, si vás aj tak nájde. Tento boj spotrebitelia definitívne prehrali.

Strach – jedno z hlavních témat dnešní doby

Jsem si vědom, že na toto téma bylo už napsáno mnoho textu. Také jsem mu věnoval již dříve jeden článek. Přesto jsem uvážil, že dnešní doba je strachem natolik posedlá, že není na škodu si některé věci připomenout, zejména s ohledem na nové události minulé i očekávané. Přestože se slovo „strach“ tak často ve vlastních textech různých článků nevyskytuje (s výjimkou různých anket), obavy a bázeň ze všeho možného (a v nemenší míře i nemožného) se na nás valí téměř ze všech informací o současné a budoucí situaci.

Základní reakce na stres

Běžně je uváděno a velmi často zdůrazňováno, že ve stresové situaci jsou dvě základní lidské reakce jak ji řešit - útok nebo útěk (udeř nebo uteč). Obecně známé je pak, že z toho jsou vyvozovány příčiny mnoha civilizačních chorob vzhledem k tomu, že běžně takto stres již neřešíme. Tedy neřešíme ve velké většině případů stresovou situaci tím, že bychom udeřili či utekli. A protože látky, které si tělo při stresu vylučuje jako přípravu na boj či útěk nejsou potřebnou reakcí spáleny, ale v těle se hromadí a způsobují zdravotní problémy. Toto pojetí, tak jak je popisováno, je však značně nepřesné, či spíše značně neúplné.

Čeho lidé nejvíce litují na smrtelné posteli?

Podle blogu byly následující litování zveřejněny v r. 2010 v Observer, a my jsme je překopírovali níže. Ale místo babičkovských rad ohledně nenaplněných snů jsme každé politování doplnili o některé skvělé rady ohledně toho, jak tyto lítosti v digitálním věku nemít. Když paní Bonnie Ware, sestra, která léta pracovala s umírajícími, zveřejnila svůj seznam hlavních 5 lítostí, které lidé vyjadřují na smrtelné posteli, trochu jsme si zde v TNW zaplakali.

Stránky

Top