FUENTE MAGNA: Sumerové v Jižní Americe

V muzeu (Precious Metals Museum) v La Paz (Bolívie) jsme objevili naprosto fantastickou mísu, které místní říkají Fuente Magna. Mísa byla objevena v blízkosti města Tiahuanaco a jezera Titicaca místním farmářem v 50. letech 20. století. Světoví výzkumníci věří, že tato keramická mísa poskytuje důkaz o setkání místních obyvatel s mimozemšťany právě v Puma Punku.

Archeologové objevili podzemní labyrint s 3000 místnostmi!

Během Mataha expedice ("Mataha" = "labyrint" arabsky) v roce 2008 tým objevil ztracený podzemní labyrint. Ten se nachází v oblasti Hawara v Egyptě. Kolosální chrám, který byl již v dávné minulosti popsán klasickými autory jako je Hérodotos nebo Strabón, obsahuje více jak 3000 místností, jejich zdi jsou pokryté hieroglyfy a malbami.

Heracleion: Potopená civilizace

Thonis-Heracleion (egyptské a řecké jméno města) je město ztracené mezi legendami a realitou. Před založením města Alexandria v roce 331 před naším letopočtem, bylo toto město velmi slavné a považované za jedno z nejvýznamnějších měst, ke kterému připlovaly všechny lodě na cestě z Řecka do Egypta. Mělo též velký náboženský význam, neboť se zde nacházel chrámový komplex boha Amuna.

Ztracené technologie stavitelů pyramid

"To, co můžeme dnes najít v Egyptě, jsou proto příklady mimořádné tech­nické vyspělosti starověkých inženýrů, které dodnes nenašly v akademickém výkladu egyptské historie své místo. Navíc se nám podařilo celý svět přesvědč­it o tom, že staří Egypťané nebyli technicky zdaleka tak vyspělí jako Řekové a Římané, a rozhodné ne vyspělejší než současná západní civilizace, takže i dnešní Egypťané této báchorce věří a jiným výkladům odmítají důvěřovat."

Stránky

Top