Marion Weinsteinová: CESTA, JAK POMOCI SOBĚ SAMÉMU - ODVĚKÁ TRADICE MAGIE II.

V knize Roberta Ornsteina The Psychology of Consciousness (Psychologie vědomí)5 objevíme velmi podnětnou myšlenku, kterou lze aplikovat i na okultní a magické jevy. Podle Ornsteinovy teorie má mozek dvě části, "racionální" a "relační" (vztahovou). V každé polovině se způsob vnímání děje odlišným způsobem. Některé činnosti a myšlenky lépe zpracovává "racionální" polovina mozku. Naše kultura klade důraz na používání právě této části mozku a vlastně pouze ji až do nedávna potřeboval člověk k tomu, aby v naší společnosti dokázal vůbec přežít. "Racionální" polovina byla tolik zdůrazňována, že bylo přímo revoluční myšlenkou uvažovat i o existenci druhé - "relační"!

Marion Weinsteinová: CESTA, JAK POMOCI SOBĚ SAMÉMU - ODVĚKÁ TRADICE MAGIE

Kořeny magie sahají tisíce let do minulosti, daleko před křesťanství a vůbec dochované historické záznamy. Eleuzínská mystéria, staroegyptské školy mystérií i okultní kultura Atlantidy, to vše vychází ze stejných kořenů. Magické tradice vyrůstaly spolu s monoteismem: křesťanský gnosticismus, obřadní magická společenstva, alchymie i astrologie. A ve všech těchto oborech vědy magické (která nás provází dodnes), nacházíme sjednocující téma: rozvíjení našeho bytostného já, cíl i výchozí bod všeho magického díla. Základní myšlenka je taková: nejprve je třeba si uspořádat vlastní život - uvést jej do harmonie - tělesné, duševní, citové i duchovní.

Marion Weinsteinová: NĚKOLIK SLOV MĚSTSKÉ ČARODĚJNICE

Kryštofu Kolumbovi se všichni smáli,
když řekl, že je svět kulatý;
vysmáli se Edisonovi, když nahrál zvuk.
Všichni se smáli Wilburu Wrightovi a jeho bratrovi,
když řekli, že člověk může létat;
Marconimu řekli, že bez drátů je to podvod -
ach, hloupý lidský rod!
Ira Gershwin

Před pár lety bych jen těžko mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že bude čtena širokou veřejností. Před několika sty lety bych jen stěží mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že zůstanu naživu.

Marion Weinsteinová: POZITIVNÍ MAGIE (Praktický úvod do světa okultismu)

Autorka Marion Weinstein napsala knihu o okultismu v praktickém životě s názvem Pozitivní magie. Prostřednictvím této knihy získáte vědomosti a poznatky, které vám pomohou při orientaci ve stále se rozšiřujícím hnutí New Age. Objevíte vlastní netušené schopnosti a seznámíte se s bezpečnými, účinnými a etickými technikami z oblasti astrologie, věštění (i-ťing, tarot) a čarodějnictví.

Stránky

Top