TURECKO: Obrovský podzemný komplex starý milión rokov

Väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že stopy ľudskej civilizácie siahajú do doby pred 12000 rokmi. Ale veľa nálezov svedčí o úplne inej minulosti. Existujú mnohé chrámy, stavby či predmety, ktoré sú dôkazom existencie vyspelých civilizácií na Zemi už v oveľa skoršej dobe ako sa bežne hovorí. Veľa z nich tradičná veda ani neuznáva práve preto, že odporujú jej dogmám.

Tajemný svět v podzemí – Turecko

Jak jsme již uvedli, mnoho národů sídlo svých bohů situovalo překvapivě místo na nebesa, do nitra země. Tam je prý svět obrů, démonů, skřítků a podivných lidských bytostí. Staří Řekové a Římané považovali také své bohy za příchozí z nitra země. Trochu moc náhod na jednou, že? Nemohlo se tedy původně jednat o nějaké vyspělé bytosti, považované pro své zázračné schopnosti za bohy? Celé podzemní město najdeme v centrálním Turecku, poblíže vesnice Derinkuyu v Cappadocii, které bylo objeveno v roce 1963.

Stránky

Top