AKTA UFO: Únosy do létajících talířů

Alici M. v noci v jejím pokoji vzbudil nepříjemný pocit, že je tam někdo cizí. Otevřela oči a uviděla malou bytost s velkýma šikmýma očima, jak vchází otevřeným oknem. Nemohla se ani pohnout, ani volat o pomoc. Dál si nic nepamatuje, kvůli psychickým problémům však musela krátce na to za odborníkem. V hypnóze vypovídá o únosu do létajícího talíře, o experimentech, které tam s ní mimozemšťané prováděli, o gynekologických zákrocích, které mají za cíl vyšlechtit jakousi novou kosmickou rasu...

Byl jsem unesen jako součást mimozemské invaze

Jako celoživotně unášený jsem klopýtal mezi neznámým a podezřelým, a pak mezi vzdorem a poradenstvím, jak nabízet vzácný pohled a radu, jak zjistit a zmařit mimozemskou duši a neoprávněné zacházení s tělem. Téma bylo široce publikováno a uznáno jakožto výmluva jakýmsi sborem barbarských křiklounů, který se týká expertů, kteří nikdy neviděli nebo nebyli konfrontováni s těmito myriádami entit, o kterých osobně po 45 let píši, dělám rozhlasové pořady a pomáhám filmovým tvůrcům s rešerší.

Stránky

Top