Miloš Jesenský a Robert K. Leśniakiewicz: LODE MŔTVYCH

„Sme stratení, pri Bermudách všetko zmizlo. Naše dievčatá budú nariekať, ale nie dlho. Nič si nenahovárajme. Osušia si oči a potom si ich pekne namaľujú. Trochu si poplačú a hneď na nás zabudnú. A čo my na tejto lodi? Čo ostane po nás? Mená, ktoré občas zamrmle stará tetka, krátka modlitba v kostole, zoznam na desiatej strane novín, do ktorých si niekto zabalí kus rybaciny. Toto z nás pri Bermudách ostane.“
R. V. S. Redick

Oficiální fotografie ze setkání US Navy a arktického UFO unikly na veřejnost?

Sada nově uniklých fotografií ukazuje blízké setkání US Navy a obrovského UFO/USO. Případ byl zveřejněn výzkumníkem a vyšetřovatelem Alexem Mistrettim, který fotografie údajně získal od jednoho ze svých anonymních zdrojů v Evropě: V březnu 1971 útočná ponorka USS Trepang byla na rutinní vojenské a vědecké plavbě na okraji Severního ledového oceánu.

Stránky

Top