Rozhovory s Nerudom - Interview I

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 27. decembra 1997. Dal mi svoje povolenie nahrať odpovede na moje otázky. Je to prvé zo štyroch interview, ktoré som bola schopná nahrať predtým, než odišiel, či zmizol. Zápis tohto interview je doslovným prepisom nahrávky. Neboli v ňom urobené žiadne úpravy a snažila som sa zachytiť presne slová a gramatiku, ktorú Dr. Neruda (alias Dr. Anderson, pozn. prekl.) použil. Moje meno je Sarah (alias Anna, pozn. prekl.).

ROZHOVORY S NERUDOM (obsah)

“Do štrnástich rokov vyrastal ako normálny chlapec a potom sa dostal pod formálne poručníctvo svojich budúcich kolegov z ACIO. V sedemnástich rokoch sa rozhodol opustiť školu a vstúpiť do ACIO ako asistent, aj keď hovoril, že v tom čase sa to volalo Laboratórium zvláštnych projektov NSA.

ROZHOVORY S JAMESEM, apríl-august 2008 (obsah)

James je anonymní. Nepředstavuje skutečnou osobnost, kromě toho, že poskytl své jméno (James Mahu) a všeobecnou lokalitu pobytu (severně od New Yorku). Kromě rozhovorů s ním víme o něm jen velmi málo. Za posledních patnáct let poskytl několik různých typů rozhovorů, což byl ovšem jen zlomek z celkových požadavků. Tyto rozhovory jsou k dispozici níže.

Rozhovory s Nerudom - Interview II

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

Stránky

Top