Hlboko potlačené traumy majú toxický vplyv na zdravie

Všetko so všetkým súvisí. Aj plné čakárne u lekára či v nemocniciach s každým konkrétnym človekom. Prečo? Lebo nie všetci ľudia berú zodpovednosť za vlastné zdravie do vlastných rúk. Vkladajú ho do rúk lekárov, hoci každý z nás seba pozná najlepšie. „To, čo sa deje s naším zdravím, sa uskutočňuje najprv na úrovni energetického tela, až neskôr sa symptómy prejavia na emočnom a potom aj na fyzickom tele," priblížil svoj pohľad na zdravie a chorobu etikoterapeut Vladimír Červenák z Bratislavy.

Etikoterapia lieči prvotne dušu. Duša napovie telu

Liečba mravnosťou, poznanie samého seba alebo etikoterapia je v slovenských končinách stále len veľmi sporadicky poznaný pojem. Jedni o nej hovoria ako o kráľovnej medicíny, iní sa pousmejú nad jej ezoterickou bázou. V čom spočíva význam toho, ako sa duchovné rozpoloženie človeka odráža na jeho telesnej schránke?

Top