Zem krásna a neznáma 6.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o problémoch morí na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 5.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o problémoch morí na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 4.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o hospodárení s vodou na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 3.

V tretej časti tohto dokumentu sa pozrieme na to, že voda nepatrí len jednému druhu, ale všetkému živému na našej planéte. Pokiaľ budeme chcieť chrániť život okolo nás, najdôležitejšou vecou je ochrana vody. Uvidíte, ako sa vo vyspelých štátoch vodou neuveriteľne plytvá, ale aj to, ako sa opatrne zaobchádza s touto tekutinou v krajinách, v ktorých je jej nedostatok.

Stránky

Top