PROUD: Pro lásku k vodě

Vizuálně velmi atraktivní dokument natáčený na všech kontinentech přináší komplexní pohled na problematiku vodních zdrojů. Západní civilizaci, která chápe dostatek pitné vody jako samozřejmost, poskytuje vhled do života lidí, pro něž je naopak nedostatek tohoto cenného přírodního zdroje neustálým ohrožením...

ČTYŘI PRAMENY GANGY

První část dokumentárního cyklu o posvátné řece Ganze a jejích čtyřech pramenech a blízkých chrámech a svatyních. O Kedarnáthu, Jamunotrí, Badrináthu a Gangotrí. Také o okolní himalájské přírodě...

VIKTOR SCHAUBERGER: Nejdříve přírodu pochop a potom ji okopíruj

“Od těchto pozorování, jež probíhala desítky let, přes poznatky, dosahované i skrze vysloveně neúspěšné pokusy, až k umělému strojnímu vodnímu prameni, vedla dlouhá a trnitá cesta. Touto cestou jsem musel projít, abych dokázal vodu uměle stvořit z říše vzduchu v jakémkoliv množství a v jakékoliv požadované kvalitě. Žádné vodovodní potrubí nebude již nadále zapotřebí k tomu, abychom si uprostřed oceánu mořské vody i písečné pouště náležitě vyrobili tu nejušlechtilejší vodu.”

Aktivisti bijú na poplach: „Zastavme budúci vývoz vody“

Je voda tovar alebo nie? Podľa jednej z rámcových smerníc EÚ "sa nepovažuje za komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým". Práve na ňu sa odvolávajú organizátori verejnej výzvy, kritizujúci novelu vodného zákona z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá má umožniť obchodovanie s vodou a jej jednostranný vývoz do zahraničia, a to v obrovskom množstve.

Stránky

Top