Ing. Milan Hein: Biopole versus mobilní telefony

Ing. Milan Hein se zabývá výzkumem produktů, které zajišťují ochranu člověka před negativními vlivy mobilních telefonů, základnových stanic BTS a systémů Wi-Fi, energetickými interakcemi s cizími osobami a geofyzikálními anomáliemi. Rovněž se zabývá technologiemi, které umožňují odstranění nebo alespoň zmírnění negativních dopadů způsobených výše uvedenými vlivy. K potřebám výzkumu v oblasti energetických a bioinfluentních polí, jejich vztahů a následně vývoje ochranných prvků byl vyvinut unikátní snímač biopole, který v současné době tvoří základ výzkumné laboratoře.

Stránky

Top