Operation Unthinkable

Je květen a opět vzpomínáme na konec války v roce 1945. Ale při všech oslavách bychom však neměli zapomínat, že každá událost má i své stinné stránky. Konec války a poražení hitlerovského Německa mělo i svoji stinnou stránku, o které se celých 60 let nemluvilo. Pravda vyšla najevo až teď po otevření amerických a britských tajných archivů, ve kterých byla celou tu doba ukryta, neboť to bylo něco tak nemyslitelného, že to muselo být utajeno.

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Štatistický úrad SR vydal pre médiá viaceré vyhlásenia, v ktorých zo svojho pohľadu vysvetľoval spôsob a formu spracúvania údajov zisťovaných pri sčítaní. Na svojej webovej stránke www.statistics.sk zverejnil stanovisko „Pravda o anonymite sčítania“, v ktorom uvádza, že „Sčítací formulár neobsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, presnú adresu obyvateľa a obyvateľ ho nebude podpisovať. To znamená, že sčítacie formuláre aj po vyplnení zostanú anonymné.“ Z dôvodu, že v médiách odznelo viacero protichodných vyhlásení, ktoré spôsobujú značné napätie okolo sčítania a Úrad na ochranu osobných údajov SR zaevidoval 17. mája 2011 prvý podnet fyzickej osoby týkajúci sa „anonymity“ sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, vydáva k tejto veci nasledovné stanovisko.

Zdravotné sestry vs dlhodobo nezamestnaní

Kto teda tára, zavádza alebo klame? Klamú lekári alebo politici? Masmédiá a politici tvrdia svorne – lekári nemajú dna. Máli sa im 300€. Ako to teda v skutočnosti je. Hádže sa tu sumami hore dole, nik nehovorí či je to hrubá mzda pre zamestnanca, či pre zamestnávateľa. Či je to čistá mzda. A je v tom veľký rozdiel.

Thomas Jacob o novom švajčiarskom zlatom franku

Daily Bell: Povedzte nám prosím o vašom nápade na zavedenie zlatého franku
Thomas Jacob: S radosťou. Myšlienka je výsledkom môjho záujmu o voľnú trhovú ekonomiku a hlavne moje presvedčenie, že komoditné peniaze sú najúčinnejší spôsob ako obmedziť vládne angažovanie sa v ekonomike. Myšlienka je jednoducho znovu zaviesť ďalšie zlaté mince meny vo Švajčiarsku na ústavnej úrovni.
DB: Je to podobné myšlienka strieborného Libertados v Mexiku?

Stránky

Top