Britská vláda začína vykrádať bankové depozitné schránky svojich obyvateľov pred globálnym finančným kolapsom

Nie je to prvýkrát, čo britská vláda nariadila zabavenie vkladov svojich obyvateľov. Od júna 2008 polícia vyzbrojená automatickými zbraňami vykonáva nariadenie Gordona Browna, bez rozhodnutia súdu, na zmocnenie sa obsahu tisícok bankových schránok od veľkosti knihy po veľké trezory. Ozbrojená lúpež je definovaná ako zločin "zahŕňa použitie zbrane pri získavaní peňazí alebo tovaru v držbe iného, z jeho osoby alebo bezprostrednej prítomnosti." Obsahy bezpečnostných schránok boli ulúpené britskou vládou z Park Lane trezorov na Park Street, Hampstead trezorov na Finchley Road a Edgware trezorov na High Street v Edgware (http://presscore.ca/2011/?p=3598).

New Age, fotónový pás a tachyóny

Tachyóny sú hypotetické častice, o ktorých teraz budem hovoriť len preto, že sa o nich objavuje na internete spústa webstránok, ktorým sú pripisované podivuhodné vlastnosti. Až sa človek niekedy pýta, na čo všetko nenaletíme. Častica ešte ani nebola dokázaná a už jej pripisujeme všetky atribúty neviditeľná hlavne v ezoterickom hnutí. Nebola ešte absolútne vôbec pozorovaná a neexistuje o nej žiadna teória, ktorá by im tieto vlastnosti mohla potvrdiť, ako Dirac - Theory antičastíc. Na stránke, napr. Tachyón.de sa hovorí:

Stránky

Top