Jericho Sunfire - breatharián, který žije nezávisle na jídle

Jericho Sunfire se od dětství zabýval sportem. Jeho hbité nohy ho dostaly do profesionálního ragbyového týmu v neobvykle ranném věku. Reprezentoval Velkou Británii, v 19 letech přešel k profesionálům. Po šesti letech své profesionální ragbyové kariéry se rozhodl změnit povolání a dělat to, co umí nejlépe - pracovat jako fitnesový trenér. Nyní žije již více než dva roky nezávisle na jídle.

Přijde transformace tak, jak ji dosud nikdo nepopsal?

Na tom, že se západní civilizace nachází ve stadiu, ve kterém se nemůže ani udržet, ani stejným směrem pokračovat, se shodnou prakticky všichni dobří pozorovatelé. Však také "zaručeně pravých" líčení způsobů zvratu dalšího směrování lidstva najdeme od vědců i jasnovidců na internetu nejméně desítku. Líčí se v nich přílety a inkarnace ufounů, katastrofy způsobené příletem planety Nibiru nebo přepólováním Země či Slunce. Ze zásady sice nikdy nevylučuji nic, ale zatím žádný popis proměny na mne v mé intuici neudělal "dojem"...

Kolik času zbývá do zastavení Golfského proudu?

<img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="/files/clanok-subory-2010/rocna-rozloha-morskeho-ladu-1979-2003-nahlad.jpg" ><strong>A K T U A L I Z Á C I A</strong> 9. 10. 2010 | GLOBÁLNE OCHLADZOVANIE | <strong>Článok vyšiel na portáli www.Gnosis9.net v roku 2005!</strong> | <i>Dynamika současných klimatických změn nahrává prognózám, které předpovídají brzký kolaps cirkulačního systému mořských proudů.

Kdo byli dávní stavitelé velkých pyramid?

Na zodpovězení téhle otázky se musíme přesunout do dob nejstarších, o kterých se dochovaly vůbec poprvé nějaké písemnosti. Navštívíme jižní Mezopotámii, která nám v lecčems napoví. Žil zde národ Sumeru, jejich historie se datuje od roku 3500 let př.n.l. V jejich náboženství se objevuje víra ve vícero bohů a to konkrétně ve 12 nejdůležitějších, kteří se obměňovali. Pantheon a události sumerských bohů se prolínají napříč naší historií po celém světě. Až teprve v křesťanství se píše o jednom bohu, ale i v Bibli - Genesis jsou zmínky o bozích, k těmto nepřesnostem muselo samozřejmě dojít, protože i biblické příběhy se nevyhnuly popisu sumerských událostí. V Egyptě, Řecku, Indii, Střední a Jižní Americe nebyla žádná jiná božstva než ta sumerská, která žila v pospolitosti s lidmi tehdejší doby, která odešla, ale slíbila, že se vrátí.

Stránky

Top