Dobro a zlo - absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době

Jak je možné, že přes všechny tyto výhody zla, je situace dlouhodobě relativně vyrovnaná a šance na úspěšný duchovní vývoj lidstva jsou nemalé? Tím důvodem je to, že dobro má mocnou zbraň, kterou je láska a proti této „zbrani“ nemá zlo žádnou obranu. Když naše duše ovládne láska, není v ní místo pro zlo a vnější zlo nemá s čím rezonovat uvnitř nás. Tím přestane být vyživováno našimi negativními energiemi a dalo by se říct, že pramen zla (energie, která zlo vyživuje) tím vyschne. Když přestaneme působit utrpení druhým bytostem, přestane proudit k „temným kvazi bytostem“ pro ně životodárná negativní emoční energie a ony postupně zeslábnou natolik, že jakkoliv přestanou ovlivňovat naše životy.

Strach a zejména strach ze smrti jako cílená manipulační informace zpomalující nebo zabraňující transformaci

Není potřeba provádět ani příliš důkladnou analýzu informačních médií ani zevrubné studium různých druhů informačním toků, abychom došli k závěru, že strach je hlavním nosným tématem současných dní. Strach z mnoha různých forem nebezpečí pro lidi a lidstvo. Není obtížné udělat jednoduchý výčet ústředních témat médií, která mají společného jmenovatele, kterým je strach. Jsou to například finanční a hospodářská krize, prasečí chřipka, terorismus, extremismus, globální oteplování či ochlazování z mainstreamových médií a kataklysmata a katastrofy spojené s rokem 2012, negativní mimozemšťané, očkování proti prasečí chřipce, přílet Nibiru, zničující záření jako výron energie (např. z centra galaxie), NWO, chemitrails, čipování, jaderná válka, ekologická katastrofa apod. z tzv. alternativních médií.

Vegetariánství - ano, ne, jak a proč

O vegetariánství toho bylo řečeno již tolik, že se zdá, že není již možno říct nic nového. Po pravdě řečeno ani tento článek nepřináší (dokonce ani dle mého názoru) nic zcela nového. Základním smyslem je udělat určitou rekapitulaci a strukturalizaci různých názorů a dát je do vzájemných souvislostí zejména za použití mé oblíbené metody, tj. použití pohledu z různých rovin či úrovní poznání. Jako jsem již vícekrát uvedl, často dochází k názorovým neshodám v důsledku toho, že názoroví „odpůrci“ uvádějí svá zdánlivě protichůdná stanoviska z různých rovin, které nejsou vždy zcela slučitelné.

Zpráva zvláštního agenta Galaktické rady

Zcela náhodně se podařilo zachytit zprávu zvláštního agenta Galaktické rady a vzhledem k její závažnosti ji po překladu, u něhož není zaručena přesnost všech pojmů, předkládáme veřejnosti. Zvláštní agent s kódovým označením PG-007-11-03 podává zprávu z planety TR-3, hvězdné soustavy Pl-A-8.

Stránky

Top