Abraham Hicks: Vytvorte pozitívne očakávania (+VIDEO)

Chápete, že ste tak nejak vibračné bytosti? Keď vkročíte do miestnosti tak viete, že ju vibračne pozorujete? Dokonca aj to čo vidíte je vibračné pozorovanie. Pretože vidieť je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate videnie, počutie je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate sluch. Vy ste v tom ale tak dobrí, že hovoríte "ja neinterpretujem vibrácie, ja jednoducho iba vidím, iba počujem, ja iba cítim, ochutnávam a dotýkam sa". Ale my tvrdíme, že to všetko je vibračná interpretácia.

Abraham Hicks: VECI, KTORÉ TREBA ROBIŤ KAŽDÝ DEŇ

Slovo „lenivosť“ má nepekný vedľajší význam, všakže? To kvôli tomu, že ľudia sa porovnávajú s druhými ľuďmi na základe chybného predpokladu ktorým je: „Čím viac robíte, tým máte väčšiu hodnotu”. A toto je ten najchybnejší predpoklad zo všetkých...

Uzdrav svoju tvár: VŠETKO JE ENERGIA

Vesmír nie je nič iné ako energia. Vaše telo je energia. Telo je plné energetických ciest, ktoré sa nazývajú meridiány. Čínska medicína to dokázala akupunktúrou. Zapichnutie tenkej ihly do určitej časti tela môže ovplyvniť inú časť tela.

Stránky

Top