POSUN ZEMSKÝCH PÓLOV

Niektorí si možno spomenú, že meno Charles Hapgood bolo spomenuté vo filme 2012, ale málokto vie, že ide o skutočného vedca, ktorý napísal niekoľko veľmi zaujímavých kníh. Jedna z nich sa volá PATH OF THE POLE a je rozhodne veľmi zaujímavá. Obsahuje dôležité informácie o mnohonásobných posunoch zemského pólu v dejinách Zeme, je preto pre nás zaujímavá. Dôvody posuvu pólu sú síce v knihe uvedené len na úrovni predpokladov, ale Slovansko-Árijské Védy sú zase v tomto smere dostatočne presné. Vieme, že ani v minulosti nešlo a v budúcnosti nepôjde o slepú hru živlov.

VZNIK A VÝVOJ ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII

Mliečna cesta nebola vždy taká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našej Galaxii prastaré formy života. Niektoré z ich, pod účinkom energie Svetla, ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, a tie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúc so sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií.

SLOVANSKÝ SVETONÁZOR A VZNIK VESMÍRU

Keď hovoríme o slovanskom svetonázore, hovoríme o prastarej Viere Slovanov, na báze ktorej fungovalo slovanské spoločenstvo. Prastaré slovo Viera pozostáva z dvoch runových znakov a znamená Vyžarujúcu Múdrosť, teda ide o poznanie sveta v celom rozsahu jeho prejavov. Je treba zdôrazniť, že Viera je predovšetkým poznanie, nie slepé klaňanie sa neobjasnenému božstvu, ako to je zaužívané vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách.

PAMÄTÁM SI LEMÚRIU

Richard Sharpe Shaver | Vo Védach sa hovorí, že od osídlenia Midgard-Zeme pred 1,5 miliardou rokov sa na Zemi vystriedalo 23 civilizácií. Presnejšie, obdobia civilizácií sa striedali s obdobiami kultúry. Presne ako dnes, v predvečer Dňa Svaroga – veď začína v Lete 7521 UMHCH, či 2013 n.l., zase nastúpi Zlatý Vek – čo znamená, že technokratická civilizácia bude zničená. Namiesto účelovo vydávaných zákonov nastúpi vláda Svedomia. Hoci si to ťažko predstaviť, niet sily, ktorá by tento vývoj dokázala zastaviť. Pozrime sa na jeden príbeh, ktorý sa môže svojou podstatou stať veľmi poučný. Najmä preto, lebo so situáciou opísanou v knihe R. Shavera sme svojim spôsobom konfrontovaný aj dnes. Pri vnímavom začítaní sa do tohto príbehu nájdeme určitú podobnosť so súčasnosťou. Ale ako vždy, je potrebné použiť princíp zdravého rozumu a oddeliť racionálne jadro.

Stránky

Top