Dlhovekosť podľa Li Čching-jüna

Údajne sa narodil v r. 1736, pričom isté záznamy hovoria o r. 1677. Obe jeho predpokladané dĺžky života – 197 a 256 rokov – ďaleko presahujú najvyšší potvrdený ľudský vek na svete – 122 rokov a 164 dní, ktoré sa dožila Francúzka Jeanne Calment, no jeho skutočný vek nie je možné s istotou overiť.

Top