Nibiru a Tiamat

Podľa niektorých zdrojov skutočne existovali podľa iných je to iba mýtus. Napriek tomu veľa teoretikov a konšpirátorov verí, ba dokonca sú si istí, že tieto dve planéty kedysi skutočne existovali. Známy teoretik Zecharia Sitchin ktorý sa preslávil knihou Dvanásta planéta sa domnieva, že kedysi pred 5,5 miliardami rokov existovali obe planéty Nibiru aj Tiamat. Tiamat mal obežnú dráhu okolo Slnka najbližšie zo všetkých ostatných obiehajúcich planét. Za ním nasledovala Nibiru ktorá ale bola v jednej časti svojej obežnice ešte bližšie k Slnku. Z tohto vyplýva, že obežnice oboch planét sa križovali...

Zecharia Sitchin zemřel

Zecharia Sitchin (narozen 11. 7. 1920 – zemřel 9. 10. 2010), byl autorem knih podporující vysvětlení o lidském původu zahrnující starověké astronauty. Sitchin přisuzuje vytvoření starověké sumerské kultury Anunnakiům, o kterých prohlašuje, že byli mimozemskou rasou z planety za Neptunem jménem Nibiru. Věřil, že tato hypotetická planeta Nibiru je v protáhlé eliptické dráze v zemské sluneční soustavě, tvrdil, že sumerská mytologie reflektuje tento názor. Podle Slovníku Skeptika, Sitchinova práce byla zesměšňována profesionálními vědci, historiky a archeology, kteří zaznamenali mnoho problémů s jeho překladem starověkých textů a kategorizovali jeho práci jako pseudohistorii a pseudovědu.

ZECHARIA SITCHIN

“Série textů a svitků, které byly základem starodávné vědy a náboženství a byly později přeloženy do dalších jazyků včetně biblické hebrejštiny, sumerské příběhy o Anunnaki - starodávných bozích - se staly původním materiálem, ze kterého později vzešly naše mýty a legendy.“
Zecharia Sitchin, 1998

Pokrok v oboru Ancient Astronaut Theory závisí nejen na kontinuálním a vytrvalém výzkumu záhad, které poukazují na mimozemskou intervenci v historii lidstva, ale také záleží na pokračující diskuzi mezi kolegy, kritiky a dalšími nadšenci o tom, jestli jsou navrhované hypotézy reálné. Jeden takový průkopník a statečný badatel, který se účastní takové diskuze od samého počátku, je zároveň jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších výzkumníků v oboru AAT: Zecharia Sitchin.

Kdo byli dávní stavitelé velkých pyramid?

Na zodpovězení téhle otázky se musíme přesunout do dob nejstarších, o kterých se dochovaly vůbec poprvé nějaké písemnosti. Navštívíme jižní Mezopotámii, která nám v lecčems napoví. Žil zde národ Sumeru, jejich historie se datuje od roku 3500 let př.n.l. V jejich náboženství se objevuje víra ve vícero bohů a to konkrétně ve 12 nejdůležitějších, kteří se obměňovali. Pantheon a události sumerských bohů se prolínají napříč naší historií po celém světě. Až teprve v křesťanství se píše o jednom bohu, ale i v Bibli - Genesis jsou zmínky o bozích, k těmto nepřesnostem muselo samozřejmě dojít, protože i biblické příběhy se nevyhnuly popisu sumerských událostí. V Egyptě, Řecku, Indii, Střední a Jižní Americe nebyla žádná jiná božstva než ta sumerská, která žila v pospolitosti s lidmi tehdejší doby, která odešla, ale slíbila, že se vrátí.

Stránky

Top