TOKAJ JE NÁZOV SLOVENSKÉHO PÔVODU

Naši maďarskí susedia si radi veci patentujú. Napríklad bryndzu i parenicu, ktorá sa vyrába parením syra, chceli si prisvojiť ako maďarský vynález. Klobásy čabajky považujú za maďarské aj Slováci, i keď ich vyvinuli slovenskí krajania v donedávna slovenskom meste Békešská Čaba. Najnovšie sa nezaoberáme parou ani parenicou, ani „kolbás“ – klobásou, ale sladkastým putňovým, či samorodým (po maďarsky szamorodym) vínom Tokaj. Na to, aby sme vedeli, akého pôvodu je slovo „szamorode“ (neštepené) víno, etymologickú príručku snáď nepotrebujeme.

SPUSTIA BUBNY DOBY KVASENIE?

"Sme natoľko duchovne skolonizovaní, že keď niekto vytiahne jadrové témy našej kultúry, tak to vyzerá ako podozrivá exotika. Pravdaže, sú aj univerzálne témy, z ktorých sa však stali klišé, ako spievať o láske, potom ešte o láske, a nakoniec o láske. To sa môže. Môže sa spievať aj o búchaní, chlastaní, grcaní, to sa ešte môže. V krásnej piesni, ktorá by už dnes nemohla „rotovať“ - „Balada o poľných vtákoch“, je napríklad spomenutý údel Kainov, teda prvok kresťanskej mystiky, ktorá je bežná. Takisto ako v „Neobzerajte sa pani Lótová“. To nikomu nevadí. Čo je teda až také čudné na tom, že sa v mojich textoch mihne tu dobrodruh a rebel Popolvár, inde Svarogov Slncový kôň, Rod, Lada, Vesna, Perún, alebo divice tancujúce na krížnych cestách."

Tá sila je v nás

V Žiarislavových textoch sú zakódované odkazy v obrazoch slovenskej a slovanskej mystiky, takže sa dá nad nimi hútať i pokojne rozjímať. Nájdeme v nich svätoháje (Postoj chvíľu), uctievaný liečivý Raslav kameň (Kde pramení sa voda), matku Zem (Chvála ti, veľká Matka Zem), Ladu (Svadobná) i Slncového koňa Svarogovho (Zem Slovenov), tak ako aj mystiku 4 svetových strán (Živý obraz). Slovanská a slovenská mystika je po dlhej dobe obrazov Kainov, paní Lótových a iných výjavov z mystík iných kultúr, zaujímavým domácim osviežením.

Stránky

Top