Cesta k dokonalosti (část 3.)

“Ve smyslově postřehnutelném světě člověk dospívá k prožitkům, které otupují jeho postřehovací schopnost natolik, že mu psychická oblast zcela uniká. Vstoupí-li na cestu duchovního zdokonalení, opustí tuto sféru pomocí vědomého pozorování sebe sama na psychické úrovni a posléze postupuje k Prázdnotě, která je za hranicí všeho dění. V tom případě nemůže dosáhnout této Prázdnoty ihned. Zatím co k ní upíná pozornost, bezděčně naráží na psychickou (astrální) oblast, která na to reaguje vysíláním křižujících se vibrací do jeho vědomí. A to se děje až do okamžiku, kdy vědomou pozorností dosáhne hledané Prázdnoty. Pak nastane klid.
Tento postup se nazývá střední cesta.”

Cesta k dokonalosti (část 2.)

“Mystikové, kteří neznají mechaniku niterných procesů, pokládají tyto vjemy za vyšší stupeň postupného produchovnění na cestě mystického vývoje. Ve skutečnosti to však znamená, že se jejich svůdné pocitové prožitky jen přenesly do sféry pro člověka ještě neúchopnější, než je sféra pocitových reakcí u těch, kdo neznají mechaniku svého pocitového života.
Postřehy formací psychické přirozenosti však nemusejí mít vždy úpadkovou tendenci. Jestliže člověk dosáhne nejvyššího stupně sebevlády, jeho normální schopnost vnímání se zvětší natolik, že může tyto formace též postřehovat.”

KNIHA URANTIE – Predslov – IX. Boh Maximálny

0:9.1 (12.4) Tak ako sa Zvrchovaná Bytosť progresívne vyvíja z predchádzajúceho božieho daru obklopujúceho potenciálu energie a osobnosti veľkého vesmíru, tak i Boh Maximálny je výsledkom potenciálov božstva, obývajúcich transcendované časo-priestorové sféry hlavného vesmíru. Uskutočnenie Zvrchovaného Božstva signalizuje absonitnú jednotu prvej empirickej Trojice a znamená zjednotenie Božej expanzie na druhom stupni kreatívnej seba-realizácie. To konštituuje ekvivalent osobnosti-moci realít absonitného chápania uskutočnenia vesmírneho empirického Božstva raja na následných stupňoch transcendovaných časo-priestorových hodnôt. Dokončenie takého empirického rozvinutia je navrhované pre dosiahnutie maximálnej služby-osudu časo-priestorových stvorení, ktoré dosiahli absonitné stupne prostredníctvom ukončenej realizácie Zvrchovanej Bytosti a službou Boha Sedemnásobného.

►Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thotha-Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a je na neuverenie pre moderných vedcov. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36.000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský Kňaz-Kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej Pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Stránky

Top