Květoslav Minařík: MALÝ MYSTICKÝ SLOVNÍK NÁUČNÝ – Úvodné slovo (obsah)

Malý mystický slovník naučný původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky. Vysvětluje základní pojmy duchovních nauk a jejich vztahy k ostatním vědám. Tematický záběr 1800 hesel je nesmírně široký: styčné body mezi psychologií, fyziologií, neurologií, fyzikou a mystickou praxí; křesťanství, buddhismus a další orientální náboženské i filozofické směry, tibetská mystika a různé evropské filozofie; astrologie. Základní pojmy jógické praxe různých jóg, postupy jejich realizace a problémy, na něž narážejí lidé, snažící se žít podle duchovních mravních zásad, a ještě mnohé jiné. To vše vysvětleno ze zorného úhlu mistra mystiky, praktika, který všechny návody sám vyzkoušel.

KNIHA URANTIE – Predslov – III. Prvý zdroj a Centrum

Úplná, nekonečná realita existuje v siedmich aspektoch a v kvalitách sedmich koordinujúcich Absolútien:

1. Prvý zdroj a Centrum
2. Druhý zdroj a Centrum
3. Tretí zdroj a Centrum
4. Ostrov Raja
5. Absolútne Božstvo
6. Univerzálne Absolútno
7. Bezvýhradné Absolútno

Cesta k dokonalosti

Český mystik (1908 - 1974), ktorý v mladosti do najhlbších podrobností poznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu bez toho, aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa len fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu buddhizmu. V každej zo svojich kníh vysvetľuje Květoslav Minařík duchovné náuky z iného aspektu, aby ich tak lepšie sprístupnil širokým vrstvám čitateľov. Takmer celé jeho životné dielo bolo už vydané vydavateľstvom Canopus a my Vám s jeho láskavým dovolením v pokračovaniach niektoré knihy priblížime.

KNIHA URANTIE – Predslov – II. Boh

Vyvíjajúce sa smrteľné stvorenia zažívajú neodolateľné naliehanie vyjadriť svoje konečné koncepty Boha. Ľudské vedomie morálnej povinnosti a jeho duchovný idealizmus reprezentuje hodnotovú úroveň – empirickej reality – ktorú je obtiažne symbolizovať.

Vesmírne vedomie naznačuje poznanie Prvotnej príčiny, jedinej nekauzálnej reality. Boh, Univerzálny Otec, funguje na troch Božsko–osobných úrovniach neohraničenej úrovne a relatívnom vyjadrení božskosti:

Stránky

Top