VEDECKÁ MÁNIA O KONCI SVETA

Správa o konci sveta si veľmi rýchlo získala pozornosť. Jej nová podoba, odetá v prijateľnom klišé sa teší podpore mnohých uznávaných vedeckých kruhov. Na rozdiel od ostatných správ o konci sveta, táto sa považuje za vedecky podloženú. Vedeckí zástancovia teórie súdneho dňa za skrývajú za maskou jasných dôkazov predpovedaných pohrôm. Priviedli dôverčivú verejnosť k absolútnej viere a prijatiu týchto fantázií. Ak by bola podobná správa súčasťou duchovného učenia, jeho prívrženci by mali pravdepodobne dôvod obrátiť sa k Bohu v prípravách na očakávané posledné dni.

Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki

Viackrát som už pojednával o skutočnosti, ako sú Anunnaki oddelení od našej Zeme. Spôsobili si to sami. Keď zo Zeme utiekli a ukryli sa, nevedomky sa chytili do pasce. Hoci Anunnaki elita nie je limitovaná priestorom, nechtiac sa uväznila v čase. Zjednodušene povedané, zachytili sa v tom, čo chápeme pod pojmom „Minulosť“. Táto „Minulosť“ sa, v predstave časopriestoru odlišuje od chronologickej minulosti, v ktorej by, podľa predstáv niektorých, bolo možné, cestovať tam a späť. Inými slovami, minulosť, ktorú Anunnaki elita v súčasnosti obýva, nie je možné dosiahnuť z tejto dimenzie.

2012 - ďalší podvod od Anunnaki

Veľa vecí na tejto planéte nepochádza z tohto sveta. Existuje presvedčenie, že astrológiu ľudia vytvorili pozorovaním hviezd a pohybu nebeských telies nočnej oblohy. Iní zas veria, že jednotlivé jazyky sa vyvinuli postupne v priebehu mnohých rokov používania, za pomoci záznamov vo forme obrázkov a symbolov. V skutočnosti ale väčšina toho, čo ľudia považujú za vedomosti, pochádza od mimozemšťanov, a tieto „vedomosti“ nie sú na planéte rozdelené rovnomerne.

Pozemské nebo mimozemské technologie?

Komentář od čtenáře (díky!) mě zavedl na stránky, kde se současné události extrémního počasí vysvětlují nikoli pozemskými, nýbrž mimozemskými technologiemi. Pokud jde o mne, zatím se spokojuji se spekulacemi o pozemském (vojenském) původu meteorologických jevů, ale kdo ví? Třeba se brzy budeme divit, kdo a jak nám tady míchá počasím. Upozorňuji, že jsem naprostý neznalec mimozemšťanů, neříká mi nic Anunnaki ani Attas ani jejich psi, což pro mnohé z vás jsou jistě věci známé... říkám to kvůli omluvě, pokud některá jména či výrazy nejsou přeloženy tak, jak jste zvyklí. Ať už je původ těch událostí jakýkoliv, určitě je dobře mít kolem sebe co nejvíce orgonitu...

Stránky

Top