Hitlerova věda a mystika II.

Pak se třetihorní měsíc, jehož spirála se zužuje, blíží k Zemi. Vody přisávány gravitací satelitu stoupají a lidé, je tomu více než devět set tisíc let, šplhají na nejvyšší horské vrcholky i s obry, svými králi. Na těchto vrcholcích nad vzdutými oceány, tvořícími obal kolem Země, lidé a jejich vládci zbudují světovou námořní civilizaci, v níž Hörbiger a jeho anglický žák Bellamy vidí Atlantis.

Hitlerova věda a mystika I.

Hvězdy jsou ledové balvany a Země je dutá. Na Zemi se zřítilo už několik měsíců. Také náš Měsíc jednou spadne. Celou historii lidstva lze vysvětlit jako boj mezi ledem a ohněm. Člověk není dokončen. Stojí na pokraji strašlivé proměny, která mu dá moc, jakou naši předkové připisovali bohům. To jsou „vědecké“ teorie a koncepce, které využíval původní nacismus a jimž věřil Hitler a členové skupiny, k níž patřil, a které do značné míry ovlivňovaly jeho vojenské rozhodování.

Top