SLÁVNOSTI ZIMNÉHO SLNOVRATU

Čo: 

Čo sa bude diať - časový rozvrh:
14. 00 Výstava umeleckých a úžitkových novodrevných výrobkov a predaj diel, ktoré vychádzajú z pôvodnej kultúry (novodrevné odevy, hudobné nástroje (píšťaly, fujary, doby...), kované diela, ozdobné predmety, hudobné a písané novodrevné diela, prírodne vypestované potraviny a semená...
dielne:
(prebiehajú súčasne)
Výučba divotancov: koliesko

Vŕtanie píšťal

Maľovanie svárg na papier a plátno (aj pre deti)

15:00 Cesta koncovky --- spoločné rozjímanie --- svargové kruhy (prineste si koncovku C)

Stránky

Top