ALCHÝMIA ŽENY = prebudenie síl tvojej skrytej bohyne

Čo: 

Všetky dávne staroveké mystéria učili, že každá žena predtým, než dozrie v magickú bohyňu plne využívajúcu svoje kvality a poznanie - musí prejsť skúsenosťami cez svet tieňov - bolestí, smútkov a trápení. Cez ne sa dotkne protipólovej temnoty duality a zároveň tak má šancu očistiť nespracované skúšky celého svojho rodu. Inak v nej tieto prebývajúce nespracované negatívne emócie tvoria silný magnet príťažlivosti a vracia jej do vzťahov stále rovnaké skúšky jej predkov.

Festival Woman&Life

Čo: 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám představit nový festivalový projekt, který se zaměřil na významnou cílovou skupinu ovlivňující současnou společnost – na ženy.

Woman&Life se koná 18. - 19. 9. 2015 na Výstavišti Praha Holešovice.

Cílem festivalu Woman&Life je zprostředkovat ženám všech věkových kategorií co největší množství užitečných informací, které se dotýkají jejich života, osobního rozvoje, rodiny, kariéry a seberealizace a také péče o zdraví a krásu.


Stránky

Top