Egyptské hieroglyfy - Nový Južný Wales, Austrália!

100 km severne od Sydney, existuje v pokojnom prostredí National Park Forest asi 300 starovekých hieroglyfov, vyrezaných v miestnom pieskovci. Rezby sa nachádzajú medzi dvomi plochými pieskovcovými stenami, asi 4 m vysokými a s chodníkom medzi nimi širokým niečo málo vyše 1 m. Miesto je dobre ukryté, prístupné cez malý sklz ponad či popod priepasť. Pozorovanie tajomných rezieb je zaznamenané už od roku 1900.

 

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 8

Navazujeme na díl „Experiment 6“, ve kterém jsme se poprvé setkali s importem kultury do Egypta, tentokrát to byla Nabta Playa ze Sahary. Připouštíme, že k importu kultury mohlo dojít ještě z jiných lokalit Země, přičemž každá z nich mohla přinést svoje prvky a importované kultury se mohly setkat právě v Egyptě a vytvořit novou kulturu, ze které se nám točí hlava. Kdo bude chtít, může se s námi vydat za hledáním dalších civilizací, jež mohly egyptskou kulturu obohatit o nové prvky. Závěrem uvedeme, která civilizace zvítězila.

Utajená archeologie

Od přítele mi přišlo mailem, a protože i kdyby z toho všeho bylo jen jedno procento pravdivé, stojí to za zamyšlení.
MichalB

V roce 1982, na 61° sev. šířky na břehu řeky Lena (Rusko), 140 km nad Jakutskem ve výšce více než 105 až 120 metrů nad řekou v oblasti Diring-Jurjach Prilenskoj odkryla archeologická expedice Akademie věd SSSR nejstarší osídlení Ruska ze všech, co dosud známe.

Stránky

Top