Najstrašnejšie archeologické objavy (#5 Hromadný hrob bezhlavých Vikingov)

Keď archeológovia robili výskum v grófstve Dorset (v Anglicku), dostali sa až na okraj starej, nudnej cesty, kde sa náhle namiesto predpokladaného veľkého množstva dlažobných kameňov a možno nejakej časti orného pluhu objavilo niečo omnoho vzrušujúcejšie. Bol to hromadný hrob obsahujúci pozostatky bezhlavých tiel 54 vikingských žoldnierov. Namiesto toho, aby si archeológovia hneď správne vyložili nájdený nález ako stredoveký, začali opatrne starostlivo zaznamenávať polohu všetkých kostí.

Najstrašnejšie archeologické objavy (#6 Kričiace múmie)

Žiadna profesia snáď okrem policajta a doručovateľa pizze, nebýva vo filmoch skreslená viac ako archeológ. Vo filmoch bývajú všetci archeológovia vyobrazení ako švihácke postavy riskujúce svoj život a zdravie v honbe za poznaním tajomných artefaktov napriek dômyselným starobylým pascám, ktoré sa snažia zmariť ich úsilie. Alebo sa ďalej sústavne snažia otvárať zapečatené zlopovestné hrobky a podstupovať nevýslovné útrapy v mene vedy vo vnútri hrôzostrašných jaskýň. My však vieme, že skutočná archeológia je o niečom úplne inom. Totiž, je ešte desivejšia :)

Ženy gladiátormi? Nové dôkazy zo starovekého Ríma

Zdalo by sa, že súboje žien – gladiátoriek boli v Rímskej ríši zriedkavým divadlom. Ale nová analýza sochy uloženej v nemeckom múzeu dáva dôkaz o tom, že trénované ženy v antických amfiteátroch bojovali, ako sa uvádza v najnovšej štúdii, na život a na smrť. Podľa autora štúdie Alfonsa Manasa zo španielskej Univerzity v Granade je bronzová soška iba druhým známym znázornením ženy-gladiátorky.

Nález kresťanskej Anglosasky so šperkom

Kostra mladej kresťanskej šľachtičnej, ktorá bola uložená na odpočinok na „pohrebnom lôžku“ približne pred 1400 rokmi, poskytuje archeológom vzácne poznatky o počiatkoch cirkvi v Anglicku. Bola objavená v roku 2011, v dedine blízko Cambridge. Mladá žena nosila symbol svojej viery v tvare nádherného zlatého kríža s granátmi, ktorý sa našiel na jej hrudi a je zobrazený na obrázku vyššie. Vedci z Univerzity v Cambridge oznámili minulý týždeň, že nájdený poklad radí hrob medzi prvé známe kresťanské pohreby v Anglosaskom Anglicku.

Stránky

Top