Prírodné katastrofy v starovekom Egypte. Odhalenie?

Výskumníci hovoria o tom, že objavili stopy po suchých obdobiach a požiaroch vo fosílnom peli a v ložiskách uhlíkov pochádzajúcich z čias starovekého Egypta, ktoré sa zachovali v delte Nílu. Zistené stopy nám poskytujú dôkazy o historických klimatických katastrofách vrátane obrovského sucha, ktoré sa spája so zánikom Starej ríše v Egypte, éry niekedy známej ako vek pyramíd.

Najstarší jed posunul pravekú civilizáciu späť o 20 000 rokov!

Neskorá doba kamenná mala možno v Afrike skorší začiatok než sa pôvodne predpokladalo – snáď už o 20 000 rokov skôr. Nové analýzy artefaktov z jaskyne v Južnej Afrike odhaľujú, že jej pravekí obyvatelia vyrábali vyrezávané kostené nástroje, používali pigmenty, zhotovovali korálky a poznali jed už pred 44 000 rokmi. Tieto druhy artefaktov boli pôvodne prisudzované kultúre San, o ktorej sa predpokladalo, že sa objavila približne pred 20 000 rokmi.

Pohreb bojovníka z obdobia Troch kráľovstiev

Približne pred 1800 rokmi, v čase, keď bola Čína rozpadnutá na tri navzájom súperiace kráľovstvá, bol tento neznámy bojovník uložený na odpočinok. Pochovaný je v hrobke s klenutými stropmi spoločne so svojou ženou. V dobe svojej smrti mohol mať približne 45 rokov. Ich telesné pozostatky sa našli vo vnútri dvoch drevených rakiev, ktoré však boli úplne zničené hnilobou.

Šesť záhadných objavov, ktoré súčasná veda nedokáže vysvetliť (#2 Bagdadská batéria)

Bagdadská batéria, niekedy uvádzaná aj ako Partská batéria, je súhrnné označenie pre niekoľko artefaktov vytvorených v Mezopotámií v období Partskej dynastie alebo počas éry Sásanovcov (v prvých storočiach NL), ktoré boli pravdepodobne objavené v roku 1936 v obci Khuyut Rabboua neďaleko Bagdadu (Irak). Tieto artefakty vzbudili väčšiu pozornosť, keď ich v múzejných zbierkach v roku 1938 objavil Wilhelm König, nemecký riaditeľ Národného múzea v Iraku. V roku 1940 König vydal dokument, v ktorom špekuloval nad možnosťou, že nájdené artefakty sa možno používali ako galvanické články na pokovovanie strieborných objektov zlatom.

Stránky

Top