STRUČNÁ HISTÓRIA ČASU A ČLOVEKA I.

Nasledujúce dva spolu súvisiace kapitolky predstavujú komprimáciu kozmológie starých Slávov tak, ako som ju „odčítal“ z textu nazývaného TAJNÝ KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA... Verím, že sa mi podarilo „nevkladať do toho hlas mysle“ a neskresliť tak obraz vzniku, vývoja a smeru kozmu a človeka v ňom... Nechcem čitateľov odrádzať – musím však na začiatku upozorniť, že nasleduje text, ktorý bude vyžadovať trochu viacej aktivity – nerobím tak so zámerom veci skomplikovať a azda aj zahmliť svoje vlastné autorské nedostatky... Robím tak preto, lebo postupujeme rýchlo – zdĺhavé a „polopatistické“ texty by vás nudili rovnako ako mňa a tak volím formu, ktorá vyžaduje okrem zapojenia racionálej polovičky mozgu aj jeho imaginatívnu /a trochu zanedbávanú/ časť...Takéto čítanie vyžaduje „aktivitu imaginácie“, pričom zároveň funguje aj kontrola logiky – toto je štýl akým píšem svoje príspevky a ku ktorému som sa roky prepracuvával... Sú to chvíle, keď váš Hlas Ticha spolupracuje s hlasom vašej mysle...

SVÄTOPLUKOV KÓD: CESTA K OSOBNEJ A KOLEKTÍVNEJ MOCI

Nájsť Kód znamená poznať kľúč ku svojej skutočnej Vôli/Moci.Jedná sa o moc jednotlivca i spoločnosti.V konečnom dôsledku sa jedná o znovanájdenie zabudnutej Sily Človeka. V každom prípade ide o veľmi vysokú hru - nie každá bytosť je p r i p r a v e n á s touto mocou zachádzať: jej zneužitie v kolektívnom zmysle sme zažili len pár desaťročiami v krvavom svetovom konflikte a zdá sa, že súčasné experimenty vo vede i v politike vedú znova k tomu istému - k poznaniu onej Sily a jej mocenskému zneužitiu... Aj preto som s výsledkami svojich bádaní veľmi opatrný a snažím sa najprv "pripraviť pôdu" - bez nášho vnútorného boja a p r e m e n y /transformácie/ je vstup do týchto oblastí veľmi rizikový... NIE SME SVOJIMI PRÍBEHMI – sme tí, ktorí príbehy tvoria a ktorí im svojou pozornosťou dávajú možnosť, aby vznikli...Všetci sme Tvorcami svojich vlastných príbehov i príbehu spoločnosti – máme za ne z o d p o v e d n o s ť: a vedomie tejto zodpovednosti nás činí mocnými...
Lebo rozprávanie o tom, ako som objavil KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA je rozprávaním o moci – o Moci, ktorá bola zabudnutá a stratená...

Stránky

Top