ŽIARIVÁ PODOBA DUŠE

Žijeme v rýchlej dobe a preto sa usilujem nájsť čo možno najrýchlejší a pritom aj účinný spôsob, ako odovzdať posolstvo pomerne rozsiahleho veršovaného textu, ktorý označujem názvom KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA. Nechcem sa hrať na skrývačku – ostatne ktovie, koľko času nám v týchto pohnutých dobách na spoločný kontakt a výmenu ostáva: nikto z nás to nemôže z určitosťou povedať. Ak mám dnes zadefinovať a pár slovami popísať to, čo čaká bádateľa na konci tohto dobrodružstva mysle, neprichádza mi nič trefnejšie ako spojenie dvoch slov BUĎTE ŠTASTNÍ... Možno sa vám to v tejto chvíli vidí ako už toľkokrát omieľaný odkaz a cítite vlnu sklamania... Nechápeme sa a musím vás poopraviť: neodkazujem vám svoje prianie, aby vás v živote p o s t r e t l o šťastie.../V takomto postoji sa ukrýva čosi ako blahosklonnosť, a takáto vlastnosť mi je nechutná.../ Myslím to natvrdo: chcem, aby ste sa s t a l i šťastnými: aby ste pochopili svoj nárok na seba samotných, ktorý máte zaručený Zmluvou medzi Bohom a Človekom...

Oslava banálnosti

Váš život môže byť obyčajný – to však nevylučuje, aby ste ho prežívali ako ojedinelé, neopakovateľné a veľmi vzrušujúce Tajomstvo. Váš život sa môže blížiť „nule“ - môžete byť „na dne“ a predsa: práve v tej chvíli, ako si m y s l í t e, že ste definitívne padli, deje sa pre vás čosi nesmierne dôležité... Robte v takých chvíľach všetko pre to, aby ste vašu skutočnosť „nevytesnávali“ zo svojho vlastného zorného poľa – to znamená nebojujte proti „nespravodlivým“ okolnostiam života a hlavne: nenechajte sa deptať sebaľútosťou. Neporovnávajte sa v tej chvíli s inými, ktorí sú na tom – iba z vášho obmedzeného uhla pohľadu /azda i zúženého bolesťou/ lepšie. Ba – v takej ťažkej chvíli k vám budú prichádzať živé obrazy úspešnosti: aby vás ešte viacej skúšali: odhaľte ich ako preludy toho, čo sa deje vo vašom vnútri... Lebo vo vašom vnútri sa práve odohráva p r e s t a v b a... Niečo umiera a niečo sa rodí: starobylé učenie o Cykloch hovorí o tej chvíli ako o Slávnosti Slnovratu...

Stránky

Top