Dougué

Máme mnoho rôznych dôvodov mlčať, na čo sa všeobecne nazerá „z hlbokomyseľného hľadiska“ ako na (okrem iného) prirodzenú zdržanlivosť voči cudzím ľuďom, ktorým – i keď sú veľmi sympatickí – nevedomky prisudzujeme istú nadradenosť. (Avšak) každý dospelý človek zodpovedný za malý úsek spoločenského života dokáže pochopiť, že človek je tvor znášanlivý a nakoniec po určitom čase a v nutnom stave mysle slovami Afričanov: „Zasadne do jedného radu so skúsenými starcami“.
Germaine Dieterlen

Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 5

I v tomto díle budeme prezentovat velmi provokativní hypotézy a teorie, které se dotýkají Atlantidy, pre-diluviální historie a příchod (skutečně velmi zjednodušeně a lidově řečeno) destruktivních sil na naší planetu. Obzvláště pak Bible obsahuje poměrně velké množství poměrně velké množství odkazů na jisté klíčové události.

Peruánske deti slnka

Výprava svetoznámeho moreplavca Krištofa Kolumba mala pre kultúry Strednej a Južnej Ameriky katastrofálne následky. Do "nového sveta" sa od konca 15. storočia vydávali desiatky španielskych dobyvateľov, ktorých poznávanie neznámych národov vonkoncom nezaujímalo. Jediné, kvôli čomu boli ochotní trmácať sa dažďovými pralesmi, neustále sa brániť pred divou zverou a otrávenými šípmi domorodcov, bolo zlato. Kvôli nemu v roku 1521 padla prekvitajúca ríša Aztékov v dnešnom Mexiku a podobný osud mal o niekoľko rokov stretnúť i peruánskych Inkov...

Objavovanie začiatku

Kalendáre treba čítať. Informáciu o tom, že doc. Vladimír Ferák, odborník na genetiku, skúmal historický genofond dnešných Slovákov a dospel k zisteniu, že vyše 80 percent Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe – podržte sa – už v mladšej kamennej dobe, čiže asi 6-tisíc rokov pred Kristom (pred 8-tisíc rokmi). Podľa toho sú Slováci porovnateľne autochtónnym obyvateľstvom ako takmer všetky ostatné európske národy (až na tie výnimky, ktoré "zaujali vlasť v 9. storočí po Kristovi"). Tieto údaje som našiel v Gréckokatolíckom kalendári na rok 2008. Známe „veľké sťahovanie národov“ v 5. a 6. storočí, ktoré tak propagoval Šafárik na rozdiel napríklad od Liszta, bolo iba veľkým sťahovaním koristníckych kmeňov a skupín typu Hunov či Avarov, roľníci pevne a oddávna sedeli vo svojich sídlach.

Stránky

Top