Peruánske deti slnka

Výprava svetoznámeho moreplavca Krištofa Kolumba mala pre kultúry Strednej a Južnej Ameriky katastrofálne následky. Do "nového sveta" sa od konca 15. storočia vydávali desiatky španielskych dobyvateľov, ktorých poznávanie neznámych národov vonkoncom nezaujímalo. Jediné, kvôli čomu boli ochotní trmácať sa dažďovými pralesmi, neustále sa brániť pred divou zverou a otrávenými šípmi domorodcov, bolo zlato. Kvôli nemu v roku 1521 padla prekvitajúca ríša Aztékov v dnešnom Mexiku a podobný osud mal o niekoľko rokov stretnúť i peruánskych Inkov...

Objavovanie začiatku

Kalendáre treba čítať. Informáciu o tom, že doc. Vladimír Ferák, odborník na genetiku, skúmal historický genofond dnešných Slovákov a dospel k zisteniu, že vyše 80 percent Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe – podržte sa – už v mladšej kamennej dobe, čiže asi 6-tisíc rokov pred Kristom (pred 8-tisíc rokmi). Podľa toho sú Slováci porovnateľne autochtónnym obyvateľstvom ako takmer všetky ostatné európske národy (až na tie výnimky, ktoré "zaujali vlasť v 9. storočí po Kristovi"). Tieto údaje som našiel v Gréckokatolíckom kalendári na rok 2008. Známe „veľké sťahovanie národov“ v 5. a 6. storočí, ktoré tak propagoval Šafárik na rozdiel napríklad od Liszta, bolo iba veľkým sťahovaním koristníckych kmeňov a skupín typu Hunov či Avarov, roľníci pevne a oddávna sedeli vo svojich sídlach.

Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 4

Sir Leonard Wooley ve své knize „Ur Chaldes“ napsal: „Stále nejsme schopni vysvětlit, odkud se vzali obyvatelé prvních ras v oblasti Mezopotámie. Stejně tak nevíme, odkud čerpali na svou dobu neuvěřitelné vědomosti a znalosti. Zeje zde před námi jakási nepochopitelný prázdný prostor v událostech, které jsou stále zahalené mlhou.“ A profesor W. B. Emery napsal v materiálu „Archaický Egypt“: „Zhruba před 3400 lety př.n.l. došlo v Egyptě k radikálním změnám, které posunuly tuto civilizaci na zcela novou kvalitativní úroveň fungování. Monumentální architektury, neuvěřitelné astronomické znalosti a písmo se objevily jako mávnutím kouzelného proutku. Bohužel nejsme schopni zachytit linie a mechanismy, které za tímto náhlým přerodem ve skutečnosti stály. Můžeme se zatím jen a pouze domnívat.“

Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 3

Poté co základní infrastruktura Atlantidy byla ustanovena, snažila se mimozemská rasa ustanovit cosi, co bychom v soudobé terminologii mohli označit za „Nový Pořádek“ s využitím, resp. zneužitím mnohých obyvatel tohoto kontinentu resp. civilizace. Logický výklad záměru mimozemských bychom mohli připodobnit rčením: „Lepší panovat v pekle než sloužit v nebi“.

Stránky

Top