Poznámky Anny (získané od Dr. Andersona z ACIO)

Anna je novinárka, ktorú pôvodne kontaktoval Dr. Anderson (dezertovaný vedec z ACIO) aby jej dal k dispozícii príbeh o Tvorcoch Krídel na zverejnenie. V tejto časti je uvedených niekoľko poznámok, ktoré sa vzťahujú k jej predošlým rozpravám s Dr. Andersonom. Anna chce túto kapitolu dopĺňať novými informáciami, tak skoro, ako to len bude možné.

Druidové, bardové a filidové

Kelty vedla a formovala ve všech životních sférách elita představovaná druidy. Existence druidů a jejich moudrostí již není díky horlivému výzkumu keltologů zahalena neproniknutelnou temnotou. "Druidové hovoří řečí bohů," tvrdili o těchto keltských kněžích Řekové. Označovali je za "nejspravedlivější ze všech lidí" a pozvedávali je na roveň filozofům.

Kdo byli keltští Druidové?

Keltové v době svého vrcholného rozkvětu (přibližně r. 400 př. n. l. až 0) obývali prakticky celý evropský kontinent. Byli indoevropským národem - šlo tedy o potomky přistěhovalců z oblasti severní Indie, kteří přišli společně v několika vlnách s předky Germánů, Slovanů i dalších národů. Byla to však právě oblast střední Evropy severně od Alp (a tedy i česká kotlina), kde se tento národ usadil a z kočovníků proměnil v zemědělce. Již od počátků této kultury byli zvláštní společenskou vrstvou Druidové - jacísi tajemní kněží požívající nesmírné úcty celého starověkého světa.

Náš cíl

Cílem FIGU je celosvětové rozšiřování pravdy; společně s Billym a s pomocí Plejáďanů/Plejáranů a jiných forem života nepozemského původu, které znají pravdu a vedou svůj život již od nepaměti podle univerzální pravdy a podle mírových kritérií a významů. Cíl FIGU je dále ten, aby prostřednictvím učení pravdy všichni lidé utvářeli svůj život podle tvořivých zákonů a přikázání, a aby uplatnění pravdy a jejích zákonů a přikázání nalezlo u pozemšťanů upotřebení tvůrčím a tvořivě správným způsobem.

Stránky

Top