Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení 1

Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, která vystupuje v mytologii fénické jako Taautes a které se klaněli již staří Samothrákové, zvána byla řecky Hermes, a ztotožňována později s pánem bohů - Merkurem. Filosofii, kterou Hermes nebo Thot hlásal, nazýváme filosofií hermetickou, a stoupence jeho nauk hermetiky. Hermetická filosofie pak, vycházejíc z absolutního a nekompromisního theismu, trojjedinosti a idealismu, měla bezesporně základní vliv na kulturu lidskou, od ranných počátků Egypta až po dny naše, korigujíc materialistické aberace čas od času válkami, hladem a jinými pohromami zdivočelého lidstva alespoň do té míry, že zdeptané civilisace mohly si ve chvílích přechodného uklidnění uvědomiti, čím jsou povinny lidství, dějinám a tradici této země.

Kybalion 8

„Ľudia, ktorí dosiahli polovičatú múdrosť a ktorí si uvedomujú relatívnu neskutočnosť vesmíru, sa domnievajú, že môžu porušovať jeho zákony. Takí ľudia sú ješitní a arogantní hlupáci, ktorých ich pochabosť rozbije o útesy a živly roztrhajú na kusy. Naozaj múdri ľudia, ktorí spoznali podstatu vesmíru, využívajú proti prírodným zákonitostiam zákony. Používajú nástroje vyššej úrovne proti úrovniam nižším a prostredníctvom alchymického umenia premieňajú nežiadúce v žiadúce, čím sa stávajú víťazmi. Majstrovstvo neznamená mať neobvyklé sny, vízie, fantastické predstavy alebo život, ale používať vyššie sily proti nižším a vyhnúť sa tak bolestiam spojeným s nižšími rovinami pomocou vibrovania na úrovni vyššej. Zbraňou majstra je transmutácia a nie domýšľavé odmietanie zákonov.“
Kybalion

Zakázaná egyptológia 8

Skupiny, ktoré mali prístup k starým znalostiam prvého obdobia, pracovali tajne, ale aktívne. Tiež Kopernik sa behom svojich talianskych štúdií v Padove zoznámil s pytagorejskými spismi a tiež s novoplatonizmom. Rovnako ako Leonardo da Vinci ani Mikuláš Kopernik nebol pôvodcom teórií, ktoré vyslovil. Iba mal dostatok odvahy k tomu, aby zverejnil poznatky, ktoré nadobudol pri čítaní starých prameňov.

Pomníky času

Egypt, Gíza, pyramidy... Tahle tři slova mě vždy spolehlivě nastartují do pohotovostního režimu... O pyramidách už bylo napsáno skoro všechno (ne všechno byla vždy pravda) a v souvislosti s nimi bylo také vyřčeno tolik hypotéz, že by se mi nevešly do počítače... Prostě jsou tu a pobaveně sledují to hemžení pod sebou. Vezmeme fakta trochu hopem, protože každý kdo se o pyramidy jen trochu zajímá, je už slyšel tisíckrát... Umělé útvary pyramidálního tvaru se vyskytují hned na několika místech zeměkoule a všude se tváří, jako by byly z jiného světa... Ty nejznámější leží v egyptské Gíze, následují pyramidy mexické, čínské, evropské a dokonce i podmořské poblíž Japonska... (osobně jsem si téměř jist, že nějaké ještě objevíme například v zeleném moři Jižní Ameriky). Podívejme se tedy nejdříve na tu nejznámější, které říkáme Cheopsova... Leží necelých dvacet kilometrů západně od Káhiry, na zastavěné ploše 5,2 hektaru, složená z 2,3 miliónu pískovcových bloků... Impozantní dílo! Výška pyramidy se uvádí plus – mínus a navíc jí schází vrcholový kámen. Dnes se zdá, že výška poklesla na 146,6 metru... Východní strana měří 272,12 m, jižní 272,19 m, západní 272,09 m a severní 271,94 m. Pyramida je perfektně orientována severo-jižním směrem a úhel stran je 51° 52“... To jsou velmi strohá fakta.

Stránky

Top