Okom Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnácie

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju.

Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení 1

Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, která vystupuje v mytologii fénické jako Taautes a které se klaněli již staří Samothrákové, zvána byla řecky Hermes, a ztotožňována později s pánem bohů - Merkurem. Filosofii, kterou Hermes nebo Thot hlásal, nazýváme filosofií hermetickou, a stoupence jeho nauk hermetiky. Hermetická filosofie pak, vycházejíc z absolutního a nekompromisního theismu, trojjedinosti a idealismu, měla bezesporně základní vliv na kulturu lidskou, od ranných počátků Egypta až po dny naše, korigujíc materialistické aberace čas od času válkami, hladem a jinými pohromami zdivočelého lidstva alespoň do té míry, že zdeptané civilisace mohly si ve chvílích přechodného uklidnění uvědomiti, čím jsou povinny lidství, dějinám a tradici této země.

Kybalion 8

„Ľudia, ktorí dosiahli polovičatú múdrosť a ktorí si uvedomujú relatívnu neskutočnosť vesmíru, sa domnievajú, že môžu porušovať jeho zákony. Takí ľudia sú ješitní a arogantní hlupáci, ktorých ich pochabosť rozbije o útesy a živly roztrhajú na kusy. Naozaj múdri ľudia, ktorí spoznali podstatu vesmíru, využívajú proti prírodným zákonitostiam zákony. Používajú nástroje vyššej úrovne proti úrovniam nižším a prostredníctvom alchymického umenia premieňajú nežiadúce v žiadúce, čím sa stávajú víťazmi. Majstrovstvo neznamená mať neobvyklé sny, vízie, fantastické predstavy alebo život, ale používať vyššie sily proti nižším a vyhnúť sa tak bolestiam spojeným s nižšími rovinami pomocou vibrovania na úrovni vyššej. Zbraňou majstra je transmutácia a nie domýšľavé odmietanie zákonov.“
Kybalion

Zakázaná egyptológia 8

Skupiny, ktoré mali prístup k starým znalostiam prvého obdobia, pracovali tajne, ale aktívne. Tiež Kopernik sa behom svojich talianskych štúdií v Padove zoznámil s pytagorejskými spismi a tiež s novoplatonizmom. Rovnako ako Leonardo da Vinci ani Mikuláš Kopernik nebol pôvodcom teórií, ktoré vyslovil. Iba mal dostatok odvahy k tomu, aby zverejnil poznatky, ktoré nadobudol pri čítaní starých prameňov.

Stránky

Top