Na stope osudu v knižniciach palmových listov

Zázraky sú v dnešnom svete veľmi vzácne. Na počiatku tretieho tisícročia kresťanského letopočtu triumfujú bilancie, takzvané „nesporné skutočnosti“ a ničím neobmedzovaný osobný prospech. Rozsiahle znalosti, múdrosť a poznanie základných existenčných súvislostí majú v našom svete právo na existenciu iba vtedy, pokiaľ sa zodpovedajúcim spôsobom vyplácajú, teda povedané inými slovami, ak pokiaľ možno čo najskôr prinesú patričný zisk. „Shareholder value“ (hodnota vlastného kapitálu, pozn. prekl.) a „flexibilita“ sú kúzelné zaklínadlá tohoto „nového globálneho myslenia“, ktoré uznáva peniaze a hmotný majetok ako jediné merítka „úspechu“, ktorými je porovnávaný každý jednotlivec.

Dĺžka trvania spoločnosti je priamo úmerná jej morálnosti

Chaos je pre spoločnosť tým, čím je choroba pre telo. (Aj štátny útvar je telo; jeho jednota je väčšmi organická než umelá.) Spoločnosť zbližuje; chaos rozdeľuje. Spoločnosť je súdržná; chaos nesúdržný. Spoločnosť je konštruktívna; chaos deštruktívny. (Celý filozofický smer sa dnes hrdo nazýva podľa tohto procesu.) Augustín definoval jednotiacu dušu spoločnosti (civitas = mesto, štát) ako spoločnú lásku. Preto jestvujú napokon len dva „štáty", Boží štát (tých, čo milujú Boha) a Svetský štát (tých, čo uctievajú svet, modloslužobníkov). Spoločnosť sa môže rovnako ako jednotlivec pravdivo hlásiť k nádhernému Augustínovmu výroku: „Amor tnem, pondus meum" - moja láska je mojím bremenom, mojou tiažou, mojím osudom. Moje bytostné zakorenenie je mojím osudom.

Egyptská filozofia a zrod kresťanstva

Staroveký Egypt zohral vo vývoji ľudstva po poslednej veľkej potope, popísanej židmi v Starom zákone, dôležitú úlohu a poučenie v jeho chrámoch našli nielen starozákonní mudrci a grécki filozofi, ale tiež Ježiš a poslovia doby novozákonnej. V egyptskom hermetizme je popísaný univerzálny Boh v troch jeho základných formách, a to v neprejavenej, prejavenej a tvorivej. Egypťania uznávali jediného Boha v jeho rôznych aspektoch, emanáciách a podobách a tak v nezasvätených mohol vzniknúť pocit mnohobožstva. Boli presvedčení, že Boh je obsiahnutý vo všetkom a všade a je možné ho nazerať v troch podobách zvaných neteri – ako neprejaveného boha Atuma, manifestovaného boha Ptaha, tvorcu vesmíru prejavením svojej vôle, a boha Amona, ktorý stvoril človeka.

Už žádné švindly - zvláštní zpráva pro vás 4

"Cesta kolem světa za osmdesát dní" byla úžasná zábavná satira o soupeření mezi dobrem a zlem. Nepřáli bychom si, aby mohl být stejný scénář v naší vlastní realitě stejně bezstarostný a zábavný, i se všemi těmi pády na zadek a s vlasy ježícími se hrůzou z potenciálně nebezpečných scén? Můžete být ujištěni, že diváci téhle hry nad jevištěm planety Země se podobným scénám nesmějí, když procházejí skrz vaši vnější realitu. Místo toho je sledují skrz nezaujatou moudrost, která ví, že ukončení bude pozitivní, ale se zvědavostí, kolik vědomých myslí se pohne se vzestupným transformačním procesem, a kolik jich zůstane v bodě, kde jsou vedeni jinými, skrz proces jiných příležitostí. Bude to pro ně velká úleva, až budou tyto pozemské záležitosti s tímto zvláštním středobodem zájmu, dokončeny. Jen se stalo významnou otázkou, jak se to všechno nakonec seběhne, protože jste si opravdu vytvořili vlastní grandiózní a velkolepé jevištní představení.

Stránky

Top