TAJNÁ NÁUKA: Začiatok

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

 

 

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

James: WingMakers Interview 5

Zem je súčasťou tejto novej transparencie. Príroda si už obliekla toto nové rúcho a nosí ho hrdo, ale ľudia to nespozorovali kvôli nedostatku vnímania našich programov. Bude to však sčasti práve Príroda, skrze ktorú sa ľudská rodina prebudí, a Zem sa pripravuje na túto možnú eventualitu. Keď sa tak stane, nebude to preto, že Zem je pomstychtivá, alebo že Boh pracujúci skrze Zem jej dáva Svoj hnev. Je to Zem/Príroda vlastným spôsobom vyjadrujúca svoju novú transparenciu a expanziu.

Po stopách templárov na Slovensku

„Práca na tejto knihe stále ostáva výsledkom prvotného impulzu, ktorý nás v obraznom zmysle slova premenil na pútnikov, a naše bádanie sa stalo pre nás, práve tak ako aj pre zakladateľov templárskeho rádu, púťou a zároveň určitým druhom terapie. Pokiaľ tradícia hovorí, že „existujú miesta, kde vanie duch“, kde tento duch histórie prestupuje človeka, alebo – ak chcete – kde sa v ňom rozvíja cit pre poznávanie tajomstiev, nemôže naše putovanie k nim nikdy skončiť.“

Fulcanelli nebo Bratři z Heliopolis?

Závěrečný díl „nechtěného“ seriálu plného esoteriky Detektor se jmenoval „Tajemná řeč katedrál“. Autoři se v něm snažili poodhalit v rámci možností a času středověké stavitele katedrál, alchymisty, kteří udivovali a dodnes udivují svými znalostmi a stavitelským umem. V pořadu „plné gotiky“ zazněla jména jako Karel IV., Matyáš z Arrasu, Petr Parléř (stavitelé chrámu sv. Víta), Jan Parléř (stavitel chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře) a také se průvodci pořadu neopomněli letmo zmínit o záhadné postavě jménem Fulcanelli, který zůstal před veřejností pečlivě uschován a zahalen tajemstvím.

Stránky

Top