Úžas nad krásou splynutia

Svoju profesijnú dráhu chcela Hana Blochová pôvodne zasvätiť maliarstvu. Spletité cesty osudu – v jej prípade univerzitných štúdií – ju však viedli okľukou cez štúdium fyzikálnej chémie, reštaurátorských technológií a dejín umenia a umeleckej kritiky a nakoniec ju nasmerovali k všestrannému záujmu o stredovek, ktorý zostal dodnes „majákom“ nielen jej aktivít, ale i jej pojatia života a filozofie. Nosnými princípmi sú univerzálnosť a prepojenosť, samozrejmým základom znalosť remesiel, trpezlivá práca skrytým, avšak nutným procesom. V týchto rozmeroch funguje v aktivitách Hany Blochovej i hudba, ktorú sa „vyučila“ ako inštrumentalistka a speváčka (so zvláštnym zameraním na stredoveký spev) a ktorej dáva priestor v súbore Kvinterna, ktorý vedie od počiatku 90. rokov, a v rôznych pravidelných i príležitostných projektoch, na ktorých sa podieľa ako členka organizačných týmov: je to najmä Festival starej hudby, ktorého je riaditeľkou a ktorý sa od roku 1992 každoročne koná v Českom Krumlove.

Pyramidy - Mars - Sirius 17: Helena Petrovna Blavatská

Helena Petrovna Blavatská (dále jen zkratka HPB) – to je záhada, titán, prorok a reformátor, mystik i filosof 19. století. Ona je jedna z Hlasatelů, skromných, velikých, světlých a záhadných DUŠÍ, které odhalují lidstvu věčné Pravdy. Objevení se záhadné postavy HPB na kulturní evropské scéně uprostřed 19. století vyvolalo šok a všeobecný smích. Ona svým osudem názorně dokázala realitu neviditelných světů. Bylo nutné tak překvapit svět, který byl pohroužen do materialismu, aby přešel most od naučného positivismu do oblasti ducha a dokázat součinnost mezi neviditelným a viditelným světem. Splnit tuto misi mohla jen osobnost, která sama ovládá psychické síly, které by ukázaly přítomnost neviditelných světů. H. P. Blavatská byla ohnivou vyslankyní BÍLÉHO BRATRSTVA – píše o ní Helena Rerich – ona měla štěstí, že získala postupně Učení od Velkých Učitelů v jednom z Ášramů v Tibetu. Ona byla Velkým Duchem, který na sebe vzal těžký úkol dát pohyb vědomí lidstva připoutaného v mrtvých tenatech dogmatismu a uvízlého v poutech atheismu.

Pistis Sofia a Podstata archontov

Toto dielo považujem za tak zásadné pre pochopenie pôvodného Ježišovho učenia o nekonečnom Svetle, že mu tu i vďaka novému prekladu Jaromíra Kozáka budem venovať viac pozornosti. V prvej úvodnej knihe Pistis Sofia sa v prvej kapitole „Čo nepovedal Ježiš svojim učeníkom“ píše: „I stalo sa, že potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, strávil jedenásť rokov rozpravami so svojimi učeníkmi, ktorých poučoval až do úrovne Prvého Príkazu a Prvého Tajomstva o tom, že Otec je v podobe holubice v Závoji Prvého Príkazu. To je 24. tajomstvom, ktoré je mimo a za tými, ktoré sú v druhom priestore Prvého Tajomstva, a ktoré je pred všetkými tajomstvami.“

Co všechno dokáže odhalit automatická kresba?

Stalo se to snad už každému. Sedíte na pracovní poradě, kde má kolega sáhodlouhý monolog. Přestože se mu snažíte věnovat pozornost, vaše vnímání najednou vypne a vy si začnete jen tak na papír s pracovními poznámkami něco kreslit. Když se pak ze svého „zasnění“ proberete, nestačíte se divit. Bez přemýšlení jste vytvořili takzvanou automatickou kresbu! O co jde? ENIGMA vás zve do světa tajemných obrazů!

Stránky

Top