Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Zasvěcení lidská a sluneční 10

V okultních učeních se mnohokrát zdůrazňuje, že proces iniciace, tak jak jej většinou chápeme, není něčím obyčejným, ale neobvyklým. Každý postup v říši vědomí se děje řadou gradujících probuzení.

Drahokamy 2

Druhý díl souboru drobných prací nazvaných "Drahokamy" obsahuje sdělení zasazená do autobiografického rámce, proto také alespoň stručně seznámíme s některými úseky života tohoto vynikajícího znalce duchovních nauk Východu i Západu a jejich praktického uskutečňovatele, autora těchto sdělení, jež svérázným způsobem navazují na jeho nauku, kterou nazval "integrální jóga". Tímto názvem ji také odlišil od ostatních známých jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme na knižním trhu, které však pojednávají o józe většinou neúplně a opomíjejí hluboké morální požadavky, bez nichž se staly tyto jógické systémy jen bezduchou kulturistikou.

Stránky

Top