Spisy Květoslava Minaříka (obsah)

Květoslav Minařík na základě vlastního úsilí podle pouček jógy dosáhl zkušeností, které se podle jeho slov shodovaly s vrcholnými výsledky tibetského buddhismu. Díky těmto výsledkům pochopil a přímo na sobě poznal smysl a způsob postupu různých duchovních směrů a náboženství. Na základě povahy tohoto poznání se také rozhodl, že se bude snažit je sdílet s ostatními lidmi. Proto mimo jiné napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval různé cesty a způsoby duchovního vývoje. Snažil se přitom brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Hlavní důraz kladl na způsob života, který vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík ve svých knihách přibližoval problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla.

PRVNÍ ČÁST - Předbudoucí čas II

Měšťanské kratochvíle. — Drama inteligence aneb bouře ireálna. — Otvor k nové realitě. — Za logikou a literárními filosofiemi. — Pojem věčné přítomnosti. — Věda bez svědomí a svědomí bez vědy? — Naděje.

Zasvěcení lidská a sluneční 9

Za nějaký delší nebo kratší čas, bude učedník stát před Portálem zasvěcení. Je třeba si pamatovat, že přicházeje k němu a přibližujíce se stále více k Mistru, učedník má „chodidla zalitá krví srdce“, jak říká „Světlo na stezce“. Každý krok nahoru vždy vede skrze obětování všeho, co je srdci drahé na jakékoliv úrovni, a přitom oběť musí být vykonána vždy dobrovolně. Její hodnotu si dobře uvědomuje ten, kdo kráčí Zkušební stezkou a Stezkou svátosti. Přehodnotil řebříček hodnot a neposuzuje již věci tak, jak člověk ze světa. Je jedním z těch, kteří se pokoušejí „vzít si království násilím“ a je připraven na z toho vyplývající utrpení. Je ochoten ztratit vše, jen aby dosáhl cíle. V boji o vládu vyššího já nad nižším je připraven dokonce i na smrt.

Stránky

Top