PRVNÍ ČÁST - Předbudoucí čas II

Měšťanské kratochvíle. — Drama inteligence aneb bouře ireálna. — Otvor k nové realitě. — Za logikou a literárními filosofiemi. — Pojem věčné přítomnosti. — Věda bez svědomí a svědomí bez vědy? — Naděje.

Zasvěcení lidská a sluneční 9

Za nějaký delší nebo kratší čas, bude učedník stát před Portálem zasvěcení. Je třeba si pamatovat, že přicházeje k němu a přibližujíce se stále více k Mistru, učedník má „chodidla zalitá krví srdce“, jak říká „Světlo na stezce“. Každý krok nahoru vždy vede skrze obětování všeho, co je srdci drahé na jakékoliv úrovni, a přitom oběť musí být vykonána vždy dobrovolně. Její hodnotu si dobře uvědomuje ten, kdo kráčí Zkušební stezkou a Stezkou svátosti. Přehodnotil řebříček hodnot a neposuzuje již věci tak, jak člověk ze světa. Je jedním z těch, kteří se pokoušejí „vzít si království násilím“ a je připraven na z toho vyplývající utrpení. Je ochoten ztratit vše, jen aby dosáhl cíle. V boji o vládu vyššího já nad nižším je připraven dokonce i na smrt.

Jak jsem přednášel na Trnavské univerzitě

V půli února jsem ke svému velkému překvapení obdržel od pana docenta S. Gálika pozvánku k přednášce na vědeckém kolokviu „Človek, kultúra a mystika“, které univerzita pořádá a současně jmenování jedním z garantů kolokvia společně s prof. Janem Sokolem a dalšími garanty. Pana docenta jsem neznal a o ničem takovém jsem s ním předem nejednal. On mne znal z mých knih, kterých si velmi cení. Proto mne i pozval.

Stránky

Top