Zasvěcení lidská a sluneční 8

Učedníkem je ten, kdo slíbil tři věci:
a) sloužit lidskosti,
b) spolupracovat s úrovní Nejvyššího, tak jak to chápe a umí nejlíp,
c) rozvíjet sílu duše, rozšiřovat své vědomí do té míry, až bude moci působit ve třech rovinách tří světů a v příčinném těle. Následovat hlas svého vyššího já a nebýt pod diktátem jeho nižšího trojího projevu.

KNIHA URANTIE – Predslov – II. Boh

Vyvíjajúce sa smrteľné stvorenia zažívajú neodolateľné naliehanie vyjadriť svoje konečné koncepty Boha. Ľudské vedomie morálnej povinnosti a jeho duchovný idealizmus reprezentuje hodnotovú úroveň – empirickej reality – ktorú je obtiažne symbolizovať.

Vesmírne vedomie naznačuje poznanie Prvotnej príčiny, jedinej nekauzálnej reality. Boh, Univerzálny Otec, funguje na troch Božsko–osobných úrovniach neohraničenej úrovne a relatívnom vyjadrení božskosti:

Cesta učeníka

„Táto invokácia či modlitba nepatrí len jednému človeku alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za všetkým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska i inteligencia sú výsledkom toho, čo voláme Božia vôľa a konečne i očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“ Alice Ann Baileyová

Předmluva

Jsem manuálně velmi nešikovný a velmi toho želím. Byl bych lepší, kdyby mé ruce uměly něco vyrábět. Ruce, které dělají něco užitečného, se hrouží do hlubin jsoucna a narážejí tam pramen dobra a míru. Můj nevlastní otec, kterého zde budu nazývat otcem, neboť on mě vychoval, byl krejčovský dělník. Byla to mocná duše, duch vpravdě zvěstovatelský. Říkával někdy s úsměvem, že zrada vzdělanců začala toho dne, kdy jeden z nich zobrazil poprvé anděla s křídly; na nebesa se totiž stoupá rukama.

Stránky

Top