PRVNÍ ČÁST - Předbudoucí čas I

Hold chvátajícímu čtenáři. — Rezignace v roce 1875. — Zlověstní ptáci. — Jak devatenácté století uzavíralo dveře. — Konec věd a zapuzení fantastična. — Poincaréova beznaděj. — Jsme svoji vlastní pradědové. — Mládí! Mládí!

Tutanchamonove proroctvá 5

I keď Churchward predkladá podstatné doklady, jeho tvrdenie, že Slnečná veda a jej vyznávači sa skrze generácie „presunuli“ z Mu cez Atlantídu do Egyptu a Mexika – ako je zakódované v pokladoch, zapísané v knihách a vytesané v monumentoch - nemôže popísať šírenie počas dlhých časových období, po 15000-25000 rokov od doby Mu, pretože katastrofy podnietené slnkom viedli periodicky (každých 5000 rokov) k úplnej globálnej skaze. Z pohoria sa stalo more a z mora pohorie. Po takej dobe nezostalo nič, čo by sme mohli preskúmať, nič, čo by bolo možné vyjadriť. To znamená, že technológie, ktoré sa znovu objavujú s pravidelnou frekvenciou, musia byť „prinesené odinakiaľ“, pravidelne prerušujúce vnímaný lineárny intelektuálny vzostup človeka.

Automatické písmo a kresba

Jedním z dobře známých fenoménů v oblasti mimořádných duševních schopností je automatické písmo a kresba. Jak to však ve skutečnosti funguje, to už tak všeobecně známo není. A co je opravdové automatické písmo či kresba, neví kolikrát ani ti co o sobě tvrdí že ji používají.

Stránky

Top