O důležitosti útočiště (Proč si máme vážit společenství)

Buddhisté uznávají a uctívají tři klenoty neboli útočiště, ke kterým se každý den výslovně přihlašují odříkáním příslušné modlitby. Tímto prohlášením, které vyžaduje plnou důvěru vstupují do proudu neboli vydávají se na stezku; stávají se pravými buddhisty. Těmito klenoty jsou dharma, obecně spásná nauka. Buddha neboli mistr a sangha. Poslední je buddhistické společenství, které tvoří mniši, mnišky a laičtí stoupenci. Duchovní zákony platí obecně, a proto důležitost tří klenotů je všeobecná, není buddhistickou zvláštností. Důležitost spásné nauky i mistra či spasitele snadno nahlédneme. Co je však tak zvláštního na společenství hledajících, že je stavěno svou důležitostí na roveň spásné nauce a mistrovi a dokonce se radí v něm hledat útočiště?

Slovanské sviatky podľa slnečného kalendára

Už starí Slovania mali mnoho sviatkov, ktoré boli dňami oddychu a zábavy a zároveň im pripomínali večný kolobeh prírody. Ich sviatočné dni vychádzali z kolobehu roka a ak by sme ich znázornili graficky tak by vytvorili dve sústredné kríže v kruhu pričom jeden by bol o 45 stupňov pootočený. Štyri hlavné sviatky boli oslavou slnovratov a rovnodenností a medzi nich umiestnili priamo do stredu ďalšie štyri sviatky, ktoré ich dopĺňali. Pravdaže existovali ešte aj iné sviatky, ktoré však už nevychádzali z kolobehu roka.

Hrady nebies

„... bohovia Nazky si ma privlastnili už pri narodení a uzamkli ma do svojho hradu z piesku, aby som sa hrala s ich ohromnými obrazcami, dokým jedného dňa neprídem na zmysel svojej existencie...“

Kyvadélko tropí žerty

V sedmdesátých létech minulého století jsem mněl kolem sebe plno přátel, kteří se s velkou iniciativou pouštěli do praktického ověřování mimořádných lidských schopností. Mimo jiné se zkoušelo, jak bude v jejich rukou fungovat siderické kyvadlo. Po několika prvních úspěšných pokusech nabyli někteří z nich dojmu, že jim kyvadélko „říká“ stoprocentní pravdu. Proto je postupně užívali k předpovědi počasí, k ověřování svého zdravotního stavu, ale také k diagnostice cizích osob.

Stránky

Top