KNIHA URANTIE – Predslov

V MYSLIACH smrteľníkov Urantie, v pomenovaniach z vášho sveta existuje veľký zmätok, týkajúci sa významu takých termínov ako Boh, božskosť a božstvo. Ľudské bytosti sú stále väčšmi zmätené a neisté vzťahmi božských osobností určenými týmito početnými pomenovaniami. Kvôli tomuto pojmovému nedostatku spojenému s toľkým zmätkom predstavivosti som bol nasmerovaný sformulovať toto úvodné vyjadrenie do vysvetlenia významov, ktoré by mali byť spojené s určitými slovnými symbolmi, ako oni môžu byť ďalej použité v týchto písomnostiach, ktoré Orvontonské zbory odhaliteľov pravdy boli oprávnené preložiť Urantiu do anglického jazyka.

Zasvěcení lidská a sluneční 2

Problematika zasvěcení se stále více dostává do povědomí veřejnosti. Než-li přejdou staletí, budou obnovena dávná mystéria. Uvnitř církve se vyvine vnitřní uskupení (těleso), jehož jádro se formuje již v tomto čase. Pod touto záštitou budou esotericky probíhat první zasvěcení, které jedinec dosahuje až po velice dlouhé době, a stane se tím nejposvátnějším církevním obřadem ve stanovených obdobích, pro ty kteří k tomu dozráli. Obdobný význam bude mít i zednářský rituál. Veřejný obřad vstupu do Lóže těch, jenž jsou připraveni na první zasvěcení, bude moci provést jedině ten člen, který bude mít pověření samotného Velkého Hierofanta.

Zasvěcení lidská a sluneční

Buddha řekl, že nemáme věřit něčemu, co bylo řečeno, jedině proto, že:
~ to „někdo řekl“;
~ ani tradicím proto, že nám je odkázali staří národové;
~ ani šířeným zvěstem jako takovým;
~ ani spisům mudrců jenom proto, že je psali mudrci;
~ ani fantaziím, o kterých se domníváme, že nám byly vnuknuty Dévy v domnělé duchovní inspiraci;
~ ani domněnkám odvozeným volně z našich nahodilých předpokladů;
~ ani tomu, co se nám zdá být obvyklou nezbytností;
~ ani pouhé autoritě učitelů či mistrů.
Ale máme uvěřit, jestliže spisy, nauky nebo rčení odpovídají našemu úsudku a vědomí. „Proto“, řekl nakonec, „jsem vás učil, abyste nevěřili něčemu jen proto, že jste to slyšeli.
Ale abyste věřili svému vlastnímu uvědomění a pak jednali v co nejúplnější shodě s ním.“
(Tajná nauka, III. str. 401)

Stránky

Top