Slovanské sviatky podľa slnečného kalendára

Už starí Slovania mali mnoho sviatkov, ktoré boli dňami oddychu a zábavy a zároveň im pripomínali večný kolobeh prírody. Ich sviatočné dni vychádzali z kolobehu roka a ak by sme ich znázornili graficky tak by vytvorili dve sústredné kríže v kruhu pričom jeden by bol o 45 stupňov pootočený. Štyri hlavné sviatky boli oslavou slnovratov a rovnodenností a medzi nich umiestnili priamo do stredu ďalšie štyri sviatky, ktoré ich dopĺňali. Pravdaže existovali ešte aj iné sviatky, ktoré však už nevychádzali z kolobehu roka.

Hrady nebies

„... bohovia Nazky si ma privlastnili už pri narodení a uzamkli ma do svojho hradu z piesku, aby som sa hrala s ich ohromnými obrazcami, dokým jedného dňa neprídem na zmysel svojej existencie...“

Kyvadélko tropí žerty

V sedmdesátých létech minulého století jsem mněl kolem sebe plno přátel, kteří se s velkou iniciativou pouštěli do praktického ověřování mimořádných lidských schopností. Mimo jiné se zkoušelo, jak bude v jejich rukou fungovat siderické kyvadlo. Po několika prvních úspěšných pokusech nabyli někteří z nich dojmu, že jim kyvadélko „říká“ stoprocentní pravdu. Proto je postupně užívali k předpovědi počasí, k ověřování svého zdravotního stavu, ale také k diagnostice cizích osob.

Zasvěcení lidská a sluneční 7

Zkušební stezka předchází Stezku zasvěcení, to je Svátosti. Představuje tu dobu v životě člověka, kdy se rozhodne postavit na straně sil evoluce a pracovat na budování svého charakteru. Bere svůj život do vlastních rukou, kultivuje vlastnosti, které mu ještě chybí a horlivě se snaží dostat svou osobnost pod kontrolu. Buduje příčinné tělo s dobře uváženým záměrem, opravuje jeho chyby a snaží se z něj udělat správnou nádobu pro princip Krista. Zajímavá je analogie mezi zárodečnou dobou, předcházející v historii lidské osobnosti její narození a vývojem ducha v ní pobývajícího.

Stránky

Top