Cykly nebies

Hinduisti veria, že my, ktorí zem obývame dnes, žijeme v nešťastnom a búrlivom veku Kálíjugy, údajne poslednom a najúpadkovejšom z „ľudských vekov“ v súčasnej kalpe, teda cykle stvorenia. Podľa indických astronomických a kalendárových výpočtov „započala“ Kálíjuga roku 3100 p.n.l., teda v čase, ktorý sa temer na rok zhoduje so starými mayskými výpočtami počiatku Piateho slnka. Piate slnko je rovnako ako Kálijuga našou súčasnou epochou. V mayskom kalendári je vypočítaný nielen jeho počiatok, ale i dátum, kedy vo vrave svetovej kataklizmy skončí – onen dátum je 23. december 2012!

Zasvěcení lidská a sluneční 5

Už jsme hovořili o založení Hierarchie na zemi a sledovali jsme Její vznik, zabývali jsme se také určitými rozhodnými momenty, které dosud ovlivňují průběh událostí. Co se týče práce a cílů členů Hierarchie, je zhola nemožné vyjmenovat je, stejně jako podrobně rozebrat osobnosti, které se ji účastnily po minulá tisíciletí od vzniku Hierarchie.

DVD: Meditácie v ČasoPriestore (+VIDEO)

DVD Meditácie v ČasoPriestore je zložené zo štyroch multimediálnych meditácií. Každá z nich je vytvorená so zámerom poskytnúť prežitie vedomia WingMakers. Trvanie vhľadu, expanzie či pocitu rozspomenutia nie je určujúcim faktorom. Tým je hĺbka, s ktorou je vhľad preciťovaný a vnesený do ľudského nástroja.

Jaroslav Kočí

"Pochopil jsem, že otázku "Kdo a co jsem Já" a i odpověď na ni, nosíme již současně v sobě. Pochopil jsem, že Pravda o nás a o Bohu je giganticky jednoduchá a že právě tato jednoduchost je tím nejtěžším problémem k pochopení. Velikého omylu jsem se dopustil tím, že jsem se domníval, že stačí toto každému říci, a tak ho uchránit zbytečného bloudění. V tom jsem naprosto neuspěl. Nejde to nikomu dát, dokud k tomu nedozrál sám dokud se k tomu sám nedopracoval vlastní zkušeností – ovládnutím mysli a jejím utišením, aby ji tak učinil způsobilou k pochopení Sebe sama v čistém Vědomí, které jest podstatou Boha."

Stránky

Top