Promluva z meditace

Dobré časné odpoledne, vítáme vás na naší meditaci a hned se do ní pustíme, začneme jako vždy, každý ve svém nitru modlitbou za její zdar, za hojnost Ducha Svatého, pokoru, ta je zejména důležitá. Spousta duchoborců zachází na její nedostatek, když si začnou myslet, že nemají žádné nedostatky, že se nepotřebují čistit, že už všechno vědí nejlépe, že už jim nikdo nemůže nic říct, to pak je většinou konec cesty. Takže se modleme za pokoru a za odevzdanost, která je otevřením se těm Božským vlivům, ke kterým obracíme svou pozornost a soustřeďujeme se na ně.

KNIHA URANTIE – Predslov

V MYSLIACH smrteľníkov Urantie, v pomenovaniach z vášho sveta existuje veľký zmätok, týkajúci sa významu takých termínov ako Boh, božskosť a božstvo. Ľudské bytosti sú stále väčšmi zmätené a neisté vzťahmi božských osobností určenými týmito početnými pomenovaniami. Kvôli tomuto pojmovému nedostatku spojenému s toľkým zmätkom predstavivosti som bol nasmerovaný sformulovať toto úvodné vyjadrenie do vysvetlenia významov, ktoré by mali byť spojené s určitými slovnými symbolmi, ako oni môžu byť ďalej použité v týchto písomnostiach, ktoré Orvontonské zbory odhaliteľov pravdy boli oprávnené preložiť Urantiu do anglického jazyka.

Zasvěcení lidská a sluneční 2

Problematika zasvěcení se stále více dostává do povědomí veřejnosti. Než-li přejdou staletí, budou obnovena dávná mystéria. Uvnitř církve se vyvine vnitřní uskupení (těleso), jehož jádro se formuje již v tomto čase. Pod touto záštitou budou esotericky probíhat první zasvěcení, které jedinec dosahuje až po velice dlouhé době, a stane se tím nejposvátnějším církevním obřadem ve stanovených obdobích, pro ty kteří k tomu dozráli. Obdobný význam bude mít i zednářský rituál. Veřejný obřad vstupu do Lóže těch, jenž jsou připraveni na první zasvěcení, bude moci provést jedině ten člen, který bude mít pověření samotného Velkého Hierofanta.

Stránky

Top