John Bedini - Energia z vákua 1. časť dokumentu (EN)

O "vákuu" zvyčajne uvažujeme ako o prázdnom priestore, z ktorého je odstránený vzduch. Moderná fyzika však vie, že "prázdnota" v priestore vôbec neexistuje. Namiesto toho je naplnená aktívnymi časticami, ktoré sa objavujú a zanikajú s neobyčajnou rýchlosťou. Fyzikálne "vákuum" preto skôr pripomína divoko klokotající kotol. Hustota energie tohto kypenia je tak veľká, že doslova desí. Kúsok "prázdneho priestoru" o veľkosti kocky cukru obsahuje toľko "klokotajúcej elektromagnetickej energie", že by nám mohla dodávať celú potrebnú elektrickú energiu milióny rokov. Ak by sme z tejto energie mohli extrahovať len maličký zlomok v jej elektromagnetickej forme, mohli by sme ju použiť na elektrifikáciu zadarmo alebo takmer zadarmo. Potrebujeme len "vtokovú sústavu" alebo "prepínač" toku energie, ktorá potom vykoná veľa práce, hoci sami vynaložíme len malú alebo nijakú energiu. A TENTO KONCEPT SA STAL REALITOU - vedecké špičky Tom Bearden a John Bedini v prvej časti unikátneho dokumentu! Hľadáme ďalších dobrovoľníkov na jeho preklad (redakcia@cez-okno.net)

John Bedini - Energia z vákua 2. časť dokumentu (EN)

O "vákuu" zvyčajne uvažujeme ako o prázdnom priestore, z ktorého je odstránený vzduch. Moderná fyzika však vie, že "prázdnota" v priestore vôbec neexistuje. Namiesto toho je naplnená aktívnymi časticami, ktoré sa objavujú a zanikajú s neobyčajnou rýchlosťou. Fyzikálne "vákuum" preto skôr pripomína divoko klokotající kotol. Hustota energie tohto kypenia je tak veľká, že doslova desí. Kúsok "prázdneho priestoru" o veľkosti kocky cukru obsahuje toľko "klokotajúcej elektromagnetickej energie", že by nám mohla dodávať celú potrebnú elektrickú energiu milióny rokov. Ak by sme z tejto energie mohli extrahovať len maličký zlomok v jej elektromagnetickej forme, mohli by sme ju použiť na elektrifikáciu zadarmo alebo takmer zadarmo. Potrebujeme len "vtokovú sústavu" alebo "prepínač" toku energie, ktorá potom vykoná veľa práce, hoci sami vynaložíme len malú alebo nijakú energiu. A TENTO KONCEPT SA STAL REALITOU - vedecké špičky Tom Bearden a John Bedini v druhej, záverečnej časti unikátneho dokumentu! Hľadáme dobrovoľníkov na jeho preklad (redakcia@cez-okno.net)

Máte strach z krízy? Zbavte sa zbytočností!

Bez ohľadu na to, ako to prijmeme, podľa všetkého sa zdá, že rok 2010 bude z ekonomického hľadiska ešte horší v porovnaní s rokom 2009. Nezamestnanosť sa bude zvyšovať. Bude rásť počet rodín a jednotlivcov, ktorí budú mať hlboko do vačku. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu stručných motivačných článkov zameraných na základy ekonomickej gramotnosti. Tento prvý z nich bude nabádať k striedmosti, k antikonzumizmu, ktorému „vyspelý“ svet podľahol. Väčšina odborníkov sa totiž chladne domnieva, že ľudia disponujú dostatkom financií, len ich iracionálne míňajú a tak sa dostávajú do úzkych. Takže nech nasledujúce rady v bodoch sú pre vás inšpiráciou. Je na vás, čo si vezmete k srdcu.

Stránky

Top