DIACOM – koniec zdravotných problémov a ťažkostí

V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť s množstvom publikovaných teórii a skúseností rôznych svetových, ale aj našich autorov, ktoré sa týkajú problematiky zdravia. Každý autor rozpracoval svoju teóriu a overil si ju v praxi, pričom dosiahol často prekvapujúce výsledky v odstraňovaní zdravotných problémov svojich pacientov.

Stránky

Top